SECAP: Spletni seminar: »Krepitev izvajanja Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) na širšem čezmejnem območju« 30. marec 2022, 10:00 - 13.00

Novice

(na spletu - preko aplikacije Zoom - delovni jezik: angleščina)

V sredo, 30. marca 2022, je potekal pod vodstvom partnerja Unioncamere Veneto (Zveza zbornic Veneta) javni dogodek prvotno poimenovan »Bruseljski dogodek«, ker bi moral dejansko potekati v belgijiski predstolnici kot pričevanje, da imajo tematike, obravnavane v sklopu projekta SECAP, dejansko evropski pomen. Cilj dogodka, ki je potekal v angleškem jeziku, je bil predstaviti rezultate projekta na evropski ravni. 
Dogodek je vodil prof. Marco Manzan iz Univerze v Trstu.
Po uvodnem pozdravu Massima Canalija, glavnega direktorja Centralne direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine je Nicolò Tudorov, kot zastopnik vodilnega partnerja projekta SECAP, Dežele Furlanije-Julijske krajine, predstavil delovni program. Besedo je nato povzela Ivana Kakafura iz agencije Golea, slovenskega partnerja projekta, Carlo Dall’Omo, raziskovalec pri Univerzi IUAV v Benetkah, pa je izpostavil stanje napredovanja projekta SECAP pri ocenjevanju tveganja in ranljivosti okolja na podnebne spremembe ter pomen čezmejnih strategiji za ublažitev njihovih posledic, ki stremijo k poenotenju italijanskih in slovenskih politik ukrepanja.
Nikola Holodkov iz raziskovalnega centra Area Science Park je poglobljeno opisal vpliv na različnih sektorjih, z navedbo tipologije tveganja, ocene izpostavljenosti in izračuna ranljivosti.
Črtomir Kurnik iz agencije Lea je izpostavil sodelovanje številnih občin, katerim je bila ponujena podpora pri izdelavi načrtov PAESC in izvedbi aktivnosti. Vključeno je bilo kar veliko italijanskih in slovenskih občin, in sicer občine Ajdovščina, Nova Gorica, Koper, Idrija, Pivka, Brezovica, Sacile, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Trst in Devin.
Pomembna in zgovorna je bila prisotnost Davida Cassanmagnage iz Konvencije županov (Covenant of Majors - COM), ki je po kratkem opisu pobude poudaril vse večji pristop k projektu s strani italijanskih občin in pomen po ohranjanju živega zanimanja za politike varstva okolja in prostora z nudenjem potrebnih sredstev in znanja, kot je hvalevredno storil projekt SECAP. Poleg aktivnosti COM-a, kot so spletne delavnice, misije strokovnjakov, medsebojni pregledi (peer review), programi partnerskega sodelovanja, pobude povečanja vidljivosti t.i. “programov pobratenja” in promocija nacionalnih strategiji z nagradami za najučinkovitejše rezultate na krajevni ravni, je Cassanmagnage predstavil možnosti, ki jih ponuja Evropski instrument za podporo mest (EUCF-European City Facility). EUCF, ustanovljen v sklopu okvirnega programa Evropske unije za raziskavo in inovacije Obzorje 2020, bo podpiral občine, lokalne organe, skupine le-teh ter lokalne javne subjekte, ki združujejo občine in lokalne organe v Evropi, s poenostavljeno finančno podporo (v obliki pavšalnih zneskov v višini 60.000 evrov) in ustreznimi storitvami, da bi jim bili v pomoč pri razvijanju novih naložb za izvajanje aktivnosti v sklopu njihovih akcijskih načrtov za podnebje in energijo.
Sledila so neposredna pričevanja občin, vključenih v projektu SECAP, kot je bilo pričevanje Chiare Puntar, občinske svetnice, odgovorne za evropske projekte pri Občini Devin-Nabrežina (It). Po njenih besedah PAESC, ki ga je sama občina uvedla, predstavlja šele začetek dolgega procesa, ki    s sprejetjem ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam želi opredeliti in uresničevati aktivnosti energetske učinkovitosti, občanom pa nuditi lažji dostop do virov obnovljive energije ter varno in trajnostno naravno okolje.
Prof. Marco Manzan je ob zaključku posega spomnil, da bodo v kratkem pripravljeni za tisk dva zvezka o strategijah za blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam in tretji dodatni zvezek, ki bo vseboval smernice z dobrimi praksami za občine pri boju proti podnebnim spremembam.

WP2 BRUXELLES FINAL EVENT30.03.2022.zip
( 20 bytov, published on 23 April, 2022 - 17:33 )
Tools