SECAP: Televizijski prispevek

Novice

Projekt SECAP se je predstavil 4. decembra 2020 na programu Telequattro TV. Nicolò Tudorov s Centralne direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj je prikazal cilje akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP). Konvencija županov je nastala leta 2008 za spodbujanje trajnostnega razvoja v lokalnem merilu. Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina, ki koordinira Konvencijo županov na deželni ravni, podpira lokalne uprave pri tej pobudi. Projekt predvideva med drugim usposabljanje javnih uslužbencev, da bi se uspešno spopadali s tem izzivom. Drug cilj projekta SECAP, ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija, je seveda čezmejno sodelovanje. Zato se v okviru projekta pripravljajo študije o ranljivosti območij za podnebne spremembe in spodbuja čezmejno izmenjavo metodologij in orodij za skupno spopadanje s podnebnimi spremembami.

https://telequattro.medianordest.it/3152/produzioni-telequattro-04-12-2020-1832/

Tools