SECAP: VIDEO KONFERENCA “Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z njimi” 3.02.2021 9:00 – 11:00

Novice

Agencija GOLEA bo v sredo 03/02/2021 med 09.00 in 11.00 uro organizirala spletni dogodek »Izvori in vplivi podnebnih sprememb ter prizadevanja lokalnih skupnosti za spopadanje z njimi«, ki bo potekal v okviru EU projekta SECAP (Interreg Slovenija-Italija). Doseženi rezultati in zastavljeni cilji projekta SECAP bodo predstavljeni v uvodnem delu dogodka. Sledili bosta predavanji s strani dveh priznanih slovenskih klimatologinj, ki aktivno delujeta na področju podnebnih sprememb. Spregovorili bosta o vplivih in izzivih podnebnih sprememb v Sloveniji. Drugi del dogodka bo namenjen EU pobudi Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo. V tem delu bo 5 županov primorskih občin spregovorilo o ukrepih in prizadevanjih lokalnih skupnosti za spopadanje s podnebnimi spremembami (MO Nova Gorica, MO Koper, Občina Ajdovščina, Občina Pivka in Občina Idrija). Po predstavitvi bo sledil tudi slavnostni podpis pristopnega obrazca h Konvenciji županov – 3 župani (MONG, MOK in Ajdovščina) bodo pristopili k evropskemu gibanju Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo in se tako prostovoljno zavezali k doseganju podnebnih in energetskih ciljev Evropske unije na svojem ozemlju, občina Pivka bo pristop predvidoma izvedla še v februarju 2021, občina Idrija pa je k pobudi pristopila že leta 2015. Več informacij o dogodku najdete v priloženem vabilu. Zoom povezavo pridobite po vaši prijavi (ime, priimek, ime organizacije, e-mail) na mail: [email protected] (najkasneje do 02/02/2021). Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Agenda_03_02_2021_def.pdf
( 252 bytov, published on 25 Januar, 2021 - 12:32 )
Bogataj3.2.2021.pdf
( 728 bytov, published on 17 Februar, 2021 - 13:40 )
Dolinar3.2.2021.pdf
( 2 byta, published on 17 Februar, 2021 - 13:40 )
Kacafura_Cacciaguerra_3.2.2021.pdf
( 751 bytov, published on 17 Februar, 2021 - 13:40 )
Mljac3.2.2021.pdf
( 1 byte, published on 17 Februar, 2021 - 13:40 )
Tools