Sprememba kontaktnih podatkov

Novice

Na podlagi sklepa deželnega odbora Avtonomne dežele FJK št. 1363, z dne 23. julija 2018, vas obveščamo, da sta, od 2. avgusta 2018, tako Organ upravljanja kot Skupni sekretariat programa prešla pod okrilje Službe za teritorialno sodelovanje in državne pomoči v sklopu Direktorata za lokalno avtonimijo, varnost in priseljensko politiko.

Za oddajo vlog, izjav, izmenjavo podatkov in  informacij ter dokumentov je na voljo nov naslov certificirane pošte (PEC) [email protected], ki se uporablja za formalno komunikacijo v zvezi s programom sodelovanja INTERREG V-A Italia-Slovenija 2014-2020.

Tools