Srečanje z INNOVACT-om na italijansko-slovenski meji

Novice

V četrtek 17. oktobra 2019 Program za sodelovanje V-A Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 je gostil skupino latinoameriških držav in regij ( Argentina, Brazil in Paraguay), ki so obiskali italijansko-slovensko mejo.

Srečanje je bil del pobude INNOVACT, vodilna platforma v Bruslju na področju čezmejnega sodelovanja.

Cilj srečanj je bil deliti najboljše evropske izkušnje o specifičnih vidikih čezmejnega sodelovanja s posebnim poudarkom na inovacijah.

Med sestankom so lahko udeleženci latinoameriških držav prejeli več informacij o Programih Interreg in bolje razumeli ukrepe evropskih čezmejnih regij, da bi jih ponovno predlagali v ameriškem okviru.

Tools