Strateški projekt - GREVISLIN - Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij

Novice

V sredo, 19. septembra 2018, se je RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica kot vodilni partner strateškega projekta GREVISLIN, ki ga sofinancira Program sodelovanjaInterreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, udeležil Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Potekala je delavnica Mreženja za ekološko povezanost in zeleno infrastrukturo. Projekt GREVISLIN je bil izbran za predstavitev kot primer dobre prakse povezovanja pomembnih deležnikov (javnih ustanov) in eden prvih projektov, ki obravnava zeleno infrastrukturo na rekah. V četrtek, 20. septembra, je partner Inštitut za vode Republike Slovenije projekt predstavil na delavnici Razvoj okoljskih projektov Akcijskega načrta EUSAIR in njihova medstebrna nadgradnja.

Delavnici je organizirala EUSAIR info točka Izola.

Tools