VISFRIM - Postavitvev dveh novih merilnih postaj na porečju reke Lemene

Novice

V okviru projekta VISFRIM je Urad za vodno območje Vzhodnih Alp (AAWA) pričel s postavitvijo dveh novih merilnih postaj na porečju reke Lemene. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni za:

 

  • kalibracijo/potrjevanje modela simulacije poplav, ki bo razvit v okviru delovnega sklopa 3.1 - Pripravljalne dejavnosti, povezane z upravljanjem poplavnih tveganj, naloga 1 - postopek zbiranja in uskladitve obstoječih podatkov, meritev, študij in drugega materiala, povezanega z upravljanjem poplavne nevarnosti;

 

  • razširitev spletne platforme za arhiviranje in vizualizacijo podatkov, povezanih s poplavami (kot informacije s fizičnih in socialnih senzorjev, rezultate modelov simulacije poplav itd.), načrtovanih za izvajanje v DS 3.3 - razvoj inovativne dvosmerne komunikacije o poplavah Okolje v čezmejnih porečjih, 2. naloga - Oblikovanje arhitekture programske opreme in oblikovanje prototipov.

 

Mesta namestitve in tehnološke zahteve merilnih postaj so bile predhodno dogovorjene z večimi deležniki (Dežela Veneto in Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, ARPA Veneto, Konzorcij za odstranjevanje zemljišč Cellina Meduna, Konzorcij za rekultivacijo zemljišč Vzhodni Veneto) med posebnim sestankom, ki je potekal na sedežu AAWA 6. avgusta 2019.

 

Senzorji nivoja vodne gladine, ki delujejo na osnovi radarske tehnologije (LPR), so bili nameščeni na dveh lokacijah, in sicer na:

  • mostu na lokaciji Strada Provinciale 64 - reka Loncon (občina: Pramaggiore; regija: Benečija);
  • in na mostu na lokaciji Via Landreosso - potok Lugugnana (Občina: Fossalta di Portogruaro; Regija: Benečija).

 

Merilna postaja v Fossalta di Portogruaro je bila aktivirana 26. novembra 2019; merilna postaja v Pramaggiore, pa 28. novembra 2019.

 

Trenutno je mogoče vse posnete podatke neposredno pregledati in prenesti s spletnega mesta, ki pa so dostopni samo prek poverilnic.

 

V naslednjih mesecih so načrtovane naslednje dejavnosti:

  • topografski pregled rečnih odsekov, na katerih so postavljene nove merilne postaje;
  • ocena lestvice pretoka za nove merilne postaje.

 

 

Fossalta di PortogruaroFossalta di Portogruaro
Fossalta.png
( 532 bytov, published on 12 Maj, 2020 - 20:36 )
PramaggiorePramaggiore
Pramaggiore.png
( 326 bytov, published on 12 Maj, 2020 - 20:36 )
Tools