Vmesna konferenca za predstavitev projekta CrossCare

Novice

28. september 2018

Dvorana Predonzani, dežela Furlanija - Julijska krajina

(TRST) – CrossCare je predstavil “laboratorij za opazovanje potreb starejših in razvoja razsežnosti aktivnega staranja”. Orietta Antonini, predsednica socialne zadruge Itaca, na vmesni konferenci, ki je potekala v Trstu, v dvorani Predonzani  v palači, kjer ima svoj sedež dežela Furlanija - Julijska krajina,  28. septembra, je izpostavila naslednje: “Potreba po oskrbi starejših je občutljivi trenutek, ki pogosto zahteva institucionalizacijo, kateri se želi projekt CrossCare izogniti. Projekt vidi dom starejših občanov kot prostor, kjer se prenehajo socialne potrebe na območju”.

Eden od ciljev projekta je tudi priprava čezmejnega memoranduma o soglasju, ki bo spodbujal novi model oskrbe starostnikov med starostniki in njihovimi svojci. “Za CrossCare je značilna visoka kakovost", je poudaril Sebastiano Callari, odbornik Furlanije - Julijske krajine za javno upravo, "saj postavlja starostnike v središče ukrepov družinske oskrbe. Dežela s ponosom prispeva k projektu, saj močno verjame v aktivno staranje in v potrebo po vzpostavitvi mreže storitev na ozemlju.

Usposobljenih je bilo več kot 400 operaterjev, v slovenskih in italijanskih domovih za starejše občane, ki sodelujejo v projektu, pa je bilo vzpostavljenih 9 geriatričnih centrov. “Trst je delavnica o aktivnem staranju,” je povedal predsednik ASP ITIS Aldo Pahor. “S projektom CrossCare smo resnično naredili korak naprej in vzpostavili sodelovanje s čezmejnimi ozemlji. Zahvaljujoč projektu smo lahko spoznali drug drugega, ta nova poznanstva pa so porodila nove zamisli in projekte.“

Cilj v Sloveniji je ustvariti integrirani sistem, ki bo temeljil na oskrbi na domu,” je povedala Polona Dremelj z IRSSV. “To si prizadevamo doseči že vrsto let in v ta namen smo izdelali štiri osnutke zakonov, ki smo jih naslovili na Ministrstvo za zdravje. Na podlagi teh predlogov je bil ustanovljen Direktorat za zdravje in začela se je testna faza pilotnih projektov. Tudi projekt CrossCare je mogoče upoštevati kot pilotni projekt, ki vključuje preizkušanje novih profilov, vključno s koordinatorjem oskrbe."

Generalni direktor AUSD 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza je poudaril, da “smo v Venetu z reorganizacijo vseh storitev, vezanih na oskrbo starostnikov, začeli že v prejšnjem mandatu, ta cilj pa smo si znova zadali z novim načrtom zdravstvenega in socialnega varstva. Domovi starejših občanov bi morali biti referenčna točka na območju.”

Generalni direktor Asas Friuli Venezia Giorgio Simon je poudaril, da “projekti, kakršen je ta, nastanejo kot posledica obdobij krize sistema. Oblikovati moramo strukturirani odgovor, ki bo zajemal vse akterje na območju. CrossCare predstavlja priložnost za primerjavo različnih sistemov.

"Projekt se je začel oktobra 2017 in sedaj smo na dveh tretjinah njegovega izvajanja," je povedala Anna La Diega, podpredsednica socialne zadruge Itaca. “Projekt CrossCare daje možnost zaposlitve novega kvalificiranega osebja, vključno s koordinatorji oskrbe. Prvi korak znanstvenega odbora je bila priprava osnutka čezmejnega protokola. Na številnih skupnih usposabljanjih je sodelovalo več kot 400 delavcev, ki so se usposobili za metode GentlecareValidacije in bazalne stimulacije. Projektne aktivnosti so spremljale tudi številne dejavnosti za ozaveščanje različnih deležnikov na območju. Še en ključni trenutek je bila otvoritev geriatričnega centra poleti. Zbrali smo vzorec 120 starostnikov, ki bodo sodelovali v poskusu. Koordinatorji oskrbe v 9 geriatričnih centrih že pripravljajo individualne načrte ob podpori aplikacij IKT, ki vključujejo televizijo in senzorične medije."

V zvezi s čezmejnim memorandumom o soglasju, katerega osnutek je pravkar v pripravi, je Daniele Dal Ben, direktor doma starejših občanov Francescon Residence v Portogruaru (Ve), poudaril, “da si kot cilj zastavlja tako ugotoviti prilagodljiv sistem na različnih območjih kot tudi najti orodje za vrednotenje, ki bo priznano in potrjeno. Oskrba na domu je postala temelj protokola in neposredno vpliva na izzive, ki jih narekuje aktivno staranje."

Cinzia Canali iz fundacije Zancan Foundation je povzela nekaj predhodnih rezultatov. "V primeru poskusa Cross Care se delavci osredotočajo na izmenjavo ukrepov in izpostavljanje potreb starostnikov z upoštevanjem ne le spoznavnih, temveč vseh vidikov življenja. V zvezi z oceno rezultatov smo izdelali večdimenzionalno oceno potreb in skupno terminologijo, s posebnim poudarkom na oceni storitev ne le z vidika učinkov, temveč z vidika kakovosti bivanja."

Oskrba na domu mora zavzeti središčno vlogo na območju, saj je bližje potrebam ljudi,” je povedal Miha Kranjc iz DEOSA. “Poskus izvajamo v petih od naših centrov in prejemamo pozitivne odzive, ki kažejo, da smo na pravi poti.”

Fabio Bonetta, generalni direktor Asp Itis iz Trsta je zaključil jutranji del konference. “Ključnega pomena je, da institucije dojamejo, da se s tehnologijo ne moremo izogniti potrebi po hospitalizaciji. Starostniki predstavljajo pravo bogastvo območja in jih je treba zaščititi. S projektom CrossCare razširjamo idejo, da institucionalizacija ni prava rešitev." Zato poziv deželama Furlaniji - Julijski krajini in Venetu, da "resno razmislita o možnostih, ki jih ponuja protokol, s katerimi bi bilo mogoče preseči tradicionalne pristope zdravstvenega varstva.".

Tools