WASTE DESIGN: Prvi partnerski sestanek v Postojni (20. oktober 2021)

Novice

Štirje projektni partnerji, Občina Postojna, Komunala Izola, IUAV Venezia in Isontina Ambiente, smo se ob začetku izvajanja skupnega projekta Waste design srečali na prvem partnerskem sestanku, ki ga je v Postojni organiziral vodilni partner – Občina Postojna. Leto in pol trajajoč projekt bo usmerjen v rabo inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in spodbujanje recikliranja. V okviru projektnih aktivnosti bomo projektni partnerji vzpostavili podzemne ekološke otoke, center ponovne uporabe, pametne smetnjake, urbane elemente iz recikliranih odpadkov… Projekt je obenem namenjen tudi ozaveščanju javnosti k odgovornemu ravnanju z odpadki ter predvsem spodbudi, da so odpadki lahko tudi kakovosten produkt za nadaljnjo uporabo.

Na uvodnem sestanku so partnerji opredelili svoje vloge, začrtali načrtovane projektne aktivnosti, si izmenjali dosedanje izkušnje ter vzpostavili dogovor glede nadaljnje komunikacije v okviru projekta.

 

1646408821854.jpg
( 1 byte, published on 10 Marec, 2022 - 08:41 )
1. partnerski sestanek1. partnerski sestanek
6.png
( 1 byte, published on 10 Marec, 2022 - 08:41 )
Agenda (20.10.2021)Agenda (20.10.2021)
AGENDA-kick off_20.10.2021_POSTOJNA.pdf
( 100 bytov, published on 10 Marec, 2022 - 08:41 )
Tools