Znanstveni odbor projekta CrossCare med delom v Kopru

Novice

Koper, Odu Koper, 23. januar 2018. 

Znanstveni odbor projekta CrossCare se je sestal v Kopru v Odu Koper. Po prisrčnem sprejemu s kavo in pecivom smo začeli z delom.

 

Prva točka na dnevnem redu je bila analiza organizacije socialnega varstva v Evropi. Opredelili smo 4 poglavitne socialne sisteme: nemškega ali konservativnega, angleškega ali liberalnega, skandinavskega in mediteranskega. Pri vsakem sistemu smo analizirali temeljne značilnosti, prednosti in slabosti. Z analizo smo želeli zbrati vse potrebne elemente za začetek raziskave.

Razpravljali smo tudi o tem, katero orodje za vrednotenje krhkih starostnikov je priporočljivo uporabiti v fazi poskusa. S tem v zvezi si znanstveni odbor prizadeva najti ravnovesje med različnimi možnostmi, ki jih ponujata slovenski in italijanski socialno-zdravstveni sistem. Orodja za vrednotenje nam bodo omogočila izvedbo in vrednotenje rezultatov poskusa. Nato smo prešli na preučevanje prve možne sheme čezmejnega protokola. Ta dokument je prvi ključni korak na poti k razvoju“Čezmejnega priročnika za celostno in individualno oskrbo starostnikov”.

 

Po kratkem odmoru smo si ogledali čudovito urejene prostore Odu Koper ter na kratko povzeli tečaje usposabljanja za koordinatorje oskrbe in zdravstveno-socialne delavce, ki se bodo začeli naslednjo spomlad. Srečanje smo zaključili s predstavitvijo revidirane različice komunikacijskega načrta ter se dogovorili o nalogah in vlogah partnerjev. V okviru projekta so predvidene različne komunikacijske aktivnosti: na spletni strani Programa Interreg V-A Slovenija-Italija bo vzpostavljena temu namenjena sekcija, kjer se bo vsakdo lahko pozanimal o projektnih aktivnostih in preveril koristno gradivo. Predstavniki projekta Crosscare se bodo udeležili nacionalnih in regionalnih televizijskih in radijskih oddaj, organizirali bodo akcije za obveščanje širše javnosti, objavljali znanstvene članke in podobno.

Dan je bil zelo ploden in veselimo se prihodnjega srečanja, ki bo potekalo 20. februarja v domu za starejše občane Residenza Francescon v Portogruaru!

Tools