NUVOLAK 2: 8. srečanje partnerjev programa v Kopru

V sredo 15.5.2019 je v Kopru, na Fakulteti za management, potekal sestanek partnerjev projekta NUVOLAK2 (Inovativna marketinška orodja za globalno konkurenčnost MSP v čezmejnem območju) v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Na začetku je vodilni partner predstavil napredovanje projekta, v drugi polovici srečanja pa je pogovor tekel o posameznih delovnih sklopih in njihovi načrtovani izvedbi. Ugotovili smo, da projekt večinoma poteka kot smo načrtovali ter se zavezali k doslednemu izpolnjevanju zadanih ciljev. Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje potekalo jeseni v Benetkah in ga bo organiziral eden od partnerjev projekta - Univerza Ca' Foscari.

 

 

Tools