SUSGRAPE

TC1

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.03.20
Št. partnerjev: 7
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.141.089,35€
Prispevek ESRR:
969.925,94€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.03.20
Project progress: 
33%
Budget: 
1141089.35€
Prispevek ESRR: 
969925.94€

SUSGRAPE

Konzorcij za območje znanstvenih in tehnoloških raziskav v Trstu
Prednostna os 1
Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja
Specifični cilj: 
SC 1.1.
Prednostna naložba: 
PN 1b
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je spodbujanje razvoja inovacij in implementacija novih tehnologij s strani podjetij in MSP načezmejnem italijansko – slovenskem območju, z razvojem sinergij in s čezmejnim mrezenjem podjetij iz vinskega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT, raziskovalnih središč in univerz ter spodbujanje ekoloških inovacij, ki omogočajo učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjšanje uporabe kemikalij v kmetijstvu.

Povzetek projekta: 

Projektna zamisel je nastala na pobudo vinogradniških podjetij, ki so partnerji tega projekta in želijo razviti nove trajnostne strategije za varstvo rastlin, predvsem za varstvo proti peronospori in oidiju. Projektni partnerji želijo zato ustvariti mrežo čezmejnega sodelovanja, ki bi zajemala 17 podjetij, 2 raziskovalni središči in 1 univerzo (število sodelujo ih subjektov se lahko pozneje poveča), vsi vključeni subjekti pa bi morali sodelovati tako pri razvoju mreže podjetij kot pri razvoju znanstvenih in uporabnih raziskav, da bi skupaj našli inovativne rešitve, ki bi pripomogle k boljšemu delovanju vinogradniškega in kmetijskega sektorja, ter omogočili pozitivne učinke na programskem območju. Namen projekta SUSGRAPE je torej nudenje podpore vinogradniškim podjetjem, ki želijo uporabljati tehnologijo IKT in z njeno pomočjo upravljati svoje vinograde. Predvideva se preizkušanje (in s tem povezano tehnično usposabljanje delavcev) sistema za podporo pri odločanju (SZPO) na področju kmetijstva. Sistem bo vzpostavljen na slovenski in italijanski strani. SZPO bo sestavljen iz sistema za spremljanje stanja okolja, le-ta pa bo povezan z napovednima modeloma, ki bosta prilagojena lokalnim razmeram.Prednosti takega sistema so predvsem zmanjšana uporaba kemijskih snovi za varstvo rastlin, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida pri izvajanju vinogradniških dejavnosti, zmanjšanje porabe vode za namakanje ter izboljšanje pozitivnega učnika na zdravje in kakovosti kmetijskih proizvodov.Projekt SUSGRAPE bo poleg tega proučil možnost uporabe mikrobiološkega znanja na področju kmetijstva, in sicer s pomočjo izvedenih čezmejnih genetskih in mikrobioloških analiz mikroorganizmov, prisotnih na vinski trti, s katerimi bi postavili temelje tudi za razvoj novih bioloških pesticidov.

Glavni rezultati: 

Prvi rezultat projekta je ustanovitev mreže za stalno čezmejno sodelovanje, ta mreža pa vključuje 17 podjetij, 2 raziskovalni središči in 1 univerzo - gre za ustanovne člane, ki se jim bodo lahko v prihodnosti pridružili tudi drugi subjekti. V mrežo vključeni subjekti se zavzemajo za sodelovanje pri razvoju gospodarskega tkiva kot tudi pri razvoju znanstvenih in uporabnih raziskav, da bi tako skupaj našli inovativne rešitve, ki bi omogočile boljše in lažje delovanje vinogradniškega in kmetijskega sektorja, s čimer bi se omogočili tudi pozitivni učinki za ves teritorij čezmejnega italijansko-slovenskega pasu. Natančneje se mreža osredotoča na:•razvoj in širjenje tehnologij, s katerimi je mogoče podpreti trajnostne tehnike pridelovanja, med te pa sodijo na primer znanstveno priznane tehnike za predhodno napovedovanje in diagnosticiranje patogenih snovi, ki se pojavljajo pri rastlinah, ter zmanjšanje porabe vode; •znanstveno raziskavo, ki preučuje vpliv bakterij na kakovost in količino končnega izdelka, poleg tega pa tudi na zdravje vinske trte (in v prihodnje tudi na zdravje drugih kmetijskih rastlin), glavni cilj pa je določitev in razvoj snovi za biološko zoperstavljanje boleznim ter bioloških pesticidov naravnega izvora za patogeni snovi oidij in peronospora. V okviru projekta SUSGRAPE sta bili tako izvedeni dve ezmejni znanstveni raziskavi. Obe zadevata genetsko analizo bakterij, ki so prisotne na vinski trti, doseženi rezultati pa so bili predstavljeni na štirih izobraževalnih delavnicah o potencialu uporabne mikrobiologije, ki se uporablja na področju kmetijstva. Delavnice so bile namenjene študentom bioloških in biotehnoloških ved, udeležilo pa se jih je približno 130 študentov.

Partner

Vodilni partner

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Trieste
ITA

Projektni partner št.1

Primo Principio Società Cooperativa

Trieste
ITA

Projektni partner št.2

Primorska Gospodarska Zbornica

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.3

Univerza na Primorskem

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.4

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.6

Consorzio Tutela Vini Collio

Gorizia
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
SUSGRAPE_SLO_1.pdf
( 589 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 16:07 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Projekt spodbuja krepitev inovacij ter implementacijo in uporabo novih tehnologij s strani podjetij in MSP, z razvojem sinergij in s čezmejnim mreženjem podjetij iz vinogradniškega sektorja, MSP-jev iz sektorja IKT, raziskovalnih središč in univerz. Podpira eko inovacije v vinogradniškem sektorju, ki vodijo k učinkovitejši rabi naravnih virov in zmanjšanju uporabe sredstev za varstvo rastlin. Polega tega, podpira tudi raziskovanje na področju mikrobioma vinske trte.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

Priprava prve verzije modelov za napovedovanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem, z analizo in integracijo modelov, ki že obstajajo v literaturi. Realizacija programske opreme za napovedne modele v platformi WiForWine. Sestavljanje, namestitev in zagon 42 nadzornih postaj za spremljanje agrometeoroloških, fitopatoloških in epidemioloških dejavnikov v vinogradih podjetja Vinakoper (24) in Konzorcija Collio (18). Usposabljanje agronomov in strokovnega osebja. Prva eksperimentalna faza mikrobiološke analize.

Kontakti

AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

0039 0403755111
Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
Scandella Denis

Primo Principio Società Cooperativa

0039 0799577782
PortoConte Ricerche Loc. Tramariglio S/N, 07041 Alghero, Italia
Longobardi Federico

Primorska Gospodarska Zbornica

00386 (0) 56625830
Ferrarska ulica 2, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Tomaž Može

Univerza na Primorskem

00386 (0) 56117599
Titov trg 4, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Matjaž Hladnik

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

0039 04037571
c/o AREA Science Park - Padriciano 99, 34149 Trieste, Italia
Vittorio Venturi

Vinakoper Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o.

00386 (0) 56630105
Šmarska cesta 1, 6000 Koper/Capodistria, Slovenija
Jadran Sever

Consorzio Tutela Vini Collio

0039 0481630303
Via gramsci 4, 34071 Cormons, Italia
Dario Maurigh