tARTini

TC6

Ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov

Projekt v številkah
Trajanje:
30 mesecev
Začetek: 01.10.17
Konec: 31.08.20
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
1.286.926,00€
Prispevek ESRR:
1.093.887,10€

The project in numbers

Trajanje: 
30 mesecev
Start / End: 
01.10.17 to 31.08.20
Project progress: 
100%
Budget: 
1286926.00€
Prispevek ESRR: 
1093887.10€

tARTini

Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija
Prednostna os 3
Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj: 
SC 3.1.
Prednostna naložba: 
PN 6c
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Cilj projekta je izvedba aktivnosti za ohranjanje, vrednotenje in razvoj ter promoviranje Tartinijeve kulturne dediščine z namenom povečati trajnostno turistično povpraševanje na območju osrednjega Tartinijevega ustvarjalnega trikotnika. Cilj projekta je skladen, saj bo projekt vlagal v ohranjanje celovitosti kulturne dediščine, katere obstoj je zaradi različnih dejavnosti stalno ogrožen, kakor tudi v promocijo trajnostne rabe kulturne dediščine z vzpostavitvijo proizvoda TARTINI.

Povzetek projekta: 

Projekt se ukvarja s kulturno dediščino obmejnega območja. Spodbuditi želi njeno ohranjanje in promocijo, zlasti v povezavi s slavnim skladateljem Giuseppejem Tartinijem, rojenim v Piranu leta 1692. Vzpostaviti želi tudi čezmejne poti trajnostnega kulturnega turizma. Tartinijeva dejavnost je potekala med Piranom, Koprom, Benetkami in Padovo in vplivala na široko evropsko kulturno okolje. Prednostni cilj je ustvariti mrežo Tartinijeve dokumentarne dediščine, povezane s programskim območjem. Cilj je uporabnost Tartinijeve umetniške zapuščine (izobraževalne, filozofske in znanstvene), ki je gonilna sila privlačne turistične destinacije, sposobne pritegniti prihod večjega števila obiskovalcev po zgledu binomskega modela Mozart - Salzburg. Načrtujemo dejavnosti poizvedovanja in katalogizacije Tartinijevih virov, digitalnega arhiviranja in objav, oblikovanje proizvoda in organizacijo nove turistično-kulturne poti “Giuseppe Tartini”. Potrebna bo izdelava ustrezne komunikacije, vključno z informativnimi in promocijskimi dogodki, kot tudi manjši gradbeni posegi, ki bodo omogočili dostopnost in potrošnjo javnosti. Najpomembnejši učinek projekta bi bil povečanje števila obiskovalcev na tem območju za približno 3000 letno. Obnovili bi muzej Tartinijeve hiše v Piranu, uvedli multimedijsko tehnološko opremo za uporabnost Tartinijevih virov. Koristilo bi tudi lokalni skupnosti, predvsem podjetjem v turističnem sektorju, pa tudi novemu ustvarjalnemu podjetništvu ter kulturnemu življenju in sorodnim inštitucijam.

Glavni rezultati: 

Prvi projektni rezultat je oblikovan čezmejni inovativni kulturno-turistični proizvod pod blagovno znamko TARTINI, ki se povezuje s programskim rezultatom specifičnega cilja tako, da bo ovrednotil kulturno dediščino Giuseppeja Tartinija in jo celovito promoviral kot dediščino čezmejnega območja. Začetek promocije proizvoda se bo pričel s tremi večjimi dogodki (Piran, Trst, Ljubljana), kjer se bo proizvod predstavilo širši javnosti. S spodbujanjem ozaveščenosti zainteresirane javnosti, turističnih in kulturnih delavcev ter gospodarstva glede Tartinijeve dediščine bodo slednji prejeli več informacij o možnostih izkoriščanja kulturne dediščine. Z informiranjem o možnostih zelenega gospodarstva, zelenih delovnih mest in trajnostnega turizma, se lahko ljudje borijo proti degradaciji in onesnaževanju kulturnih znamenitosti zaradi človeškega vpliva. Zainteresirana javnost bo lahko le tako ponotranjila trajnostni način življenja. Le-tako lahko vsi skupaj dosegamo širše in merljive učinke na čezmejno območje, ki bodo resnično nekaj spremenili. Drugi projektni rezultat je oblikovana čezmejna kulturna pot Tartini. Povezovala bo mesta, kjer se je Tartini rodil, živel in ustvarjal. Izpostavljala bo nepremično kulturno dediščino – rojstna Hiša Tartini in premično kulturno dediščino – glasba in skladbe - kot so kulturni dogodki – razstave, koncerti, delavnice, inciative na področju znanstvenega raziskovanja, izdaja strokovnih del in zbirk in ustanovljena Mreža Tartini. Začetek ali konec te nove čezmejne kulturne poti bo v Hiši Tartini, z vzpostavljenim info centrom in novo multimedijsko muzejsko potjo, ki bo obiskovalca vodila po Hiši. Kulturna pot Tartini bo postavljena v realni svet in čas, primerno označena in promovirana. Poleg tega bo kulturna pot tudi dostopna na svetovnem spletu, kjer bodo na voljo nova digitalizirana Tartinijeva dela.

Partner

Vodilni partner

Občina Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.1

Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Festival Ljubljana

Osrednjeslovenska
SLO

Projektni partner št.3

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

Trieste
ITA

Projektni partner št.4

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e letterari

Padova
ITA

Projektni dokumenti

Poster - Letni dogodek 30.05.2018Poster - Letni dogodek 30.05.2018
TARTINI_SLO.pdf
( 437 bytov, published on 29 Junij, 2018 - 17:22 )
Pridružitveni sporazum Discover Tartini - Signed.pdf
( 2 byta, published on 12 Februar, 2021 - 11:57 )

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je izvedba aktivnosti za ohranjanje, vrednotenje in razvoj ter promoviranje Tartinijeve kulturne dediščine z namenom povečati trajnostno turistično povpraševanje na območju osrednjega Tartinijevega ustvarjalnega trikotnika. Cilj projekta je skladen, saj projekt vlaga v ohranjanje celovitosti kulturne dediščine, katere obstoj je zaradi različnih dejavnosti stalno ogrožen, kakor tudi v promocijo trajnostne rabe kulturne dediščine z vzpostavitvijo proizvoda TARTINI.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA (30.05.2018)

V okviru projekta trenutno potekajo aktivnosti za doseganje komunikacijskih ciljev, v teku je priprava javnega naročila za vzpostavitev muzejske poti v hiši Tartini,  prevajanje skladateljevih osebnih pisem, ter dela za vzpostavitev nove turistično kulturne poti.

Kontakti

Občina Piran

00386 (0) 56710300
Tartinijev trg 2, 6320 Piran/Pirano, Slovenija
Softič Jasna

Združenje "Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini" Piran

00386 (0) 56733090
Kajuhova ulica 12, 6330 Piran/Pirano, Slovenija
Rojec Manuela

Festival Ljubljana

00386 (0) 12416000
Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ovčak Vesna

Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini

0039 0406724911
Via Carlo Ghega 12, 34132 Trieste, Italia
Gabrielli Francesco

Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea

0039 0407786777
Via Genova 9, 34121 Trieste, Italia
Poli Ugo

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di studi linguistici e letterari

0039 0498274800
Piazzetta G. Folena 1, 35137 Padova, Italia
Durante Sergio