NEX AID

TC11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi

Projekt v številkah
Trajanje:
38 mesecev
Začetek: 01.01.20
Konec: 31.08.22
Št. partnerjev: 6
 
Trenutno stanje projekta
Celotni znesek:
879.967,72€
Prispevek ESRR:
747.972,55€

The project in numbers

Trajanje: 
38 mesecev
Start / End: 
01.01.20 to 31.08.22
Project progress: 
100%
Budget: 
879967.72€
Prispevek ESRR: 
747972.55€

NEX AID

Čezmejna mreža sistemov nujne medicinske pomoči in upravljanje mnozičnih nesreč
Prednostna os 4
Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja
Specifični cilj: 
SC 4.1.
Prednostna naložba: 
PN 11CTE
Tipologija: 
Standard
Splošni cilj projekta: 

Glavni skupni cilj je prispevati k okrepitvi čezmejnega institucionalnega sodelovanja subjektov, ki so odgovorni za izvajanje nujne medicinske pomoči, z izoblikovanjem skupnih rešitev za izboljšanje koordinacije zdravstvenih storitev NMP.

Povzetek projekta: 

Skupni izziv projekta NEX AID je prispevati k vključujoči rasti EU preko krepitve institucionalnih zmogljivosti na področju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju. Skupni cilj je okrepiti čezmejno institucionalno sodelovanje z namenom izboljšanja ukrepanja v razmerah nujne medicinske pomoči (NMP) in upravljanja izrednih razmer nujne medicinske pomoči. Predvidene spremembe bodo dosežene z vzpostavitvijo trajnostne čezmejne mreže sistemov nujne medicinske pomoči za oblikovanje in izvajanje skupnih čezmejnih protokolov in sporazumov. Neposredni učinki: a) 3 Protokoli in čezmejni Sporazumi (1) obravnava vodenja in premestitve pacientov z več istočasnimi poškodbami (2) vzpostavitev skupnega podpornega komunikacijskega sistema; (3) upravljanje izrednih razmer in opredelitev skupnega čezmejnega intervencijskega načrta; b) programi usposabljanja zdravstvenega in ne-zdravstvenega osebja. Ciljne skupine: javna uprava, zdravstvene ustanove, zaposleni v zdravstvu in pacienti. Nujen je čezmejni pristop zaradi zagotovitve potreb zdravstvenega varstva prebivalcev programskega območja, zlasti za patologije pri katerih je odločilen odzivni čas in za primere nujne medicinske pomoči v množičnih nesrečah. NEX AID predstavlja novost: prvi primer čezmejnega upravljanja množičnih nesreč.

Glavni rezultati: 

Izvedeno je bilo čezmejno sodelovanje na področju zdravstva, z oblikovanjem in izvajanjem skupnih protokolov in čezmejnih sporazumov za skupno vodenje ukrepov nujne medicinske pomoči. Oblikovane so bile optimalne skupne rešitve za uskladitev koordinacije nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju. Vzpostavljeno je bilo čezmejno radijsko komuniciranje v primeru množične nesreče. Izvedeni so bili tečaji zdravstvenega usposabljanja s certifikatom ECM za italijansko in slovensko zdravstveno osebje, zaposleno na področju nujne medicinske pomoči.

 

Partner

Vodilni partner

Azienda ULSS 3 Serenissima

Venezia
ITA

Projektni partner št.1

Splošna bolnišnica Izola

Obalno-kraška
SLO

Projektni partner št.2

Splošna bolnišnica Jesenice

Gorenjska
SLO

Projektni partner št.3

Comune di Venezia

Venezia
ITA

Projektni partner št.4

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)

Trieste
ITA

Projektni partner št.5

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

Goriška
SLO

Cilji in aktivnosti

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni skupni cilj je prispevati k okrepitvi čezmejnega institucionalnega sodelovanja subjektov, ki so odgovorni za izvajanje nujne medicinske pomoči, z izoblikovanjem skupnih rešitev za izboljšanje koordinacije zdravstvenih storitev NMP.

 

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Začetek projekta 1.1. 2020.

Kontakti

Azienda ULSS 3 Serenissima

0039 041 5795144
Via Don Tosatto 147 30174 Venezia (VE) Italia
Rosin Federica

Splošna bolnišnica Izola

0038 6 51 280 280
Polje 40 6310 Izola Slovenija
Golob Peter

Splošna bolnišnica Jesenice

00386 4 586 84 15
Cesta Maršala Tita 112 4270 Jesenice Slovenija
Valjavec Maja

Comune di Venezia

0039 041 2747829
San Marco 4136 30124 Venezia (VE) Italia
Ravenna Paola

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)

0039 040 3995263
Via Giovanni Sai 1-3 34128 Trieste (TS) Italia
Peratoner Alberto

Zdravstveni dom osnovno varstvo Nova Gorica

00386 31 868 801
Rejčeva ulica 4 5000 Nova Gorica Slovenija
Kokoravec Petra