Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

Laura Comelli - [email protected]

 

Revizijski organ

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Gianluca Dominutti - [email protected]

 

Skupina predstavnikov revizorjev

Italija

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Gianluca Dominutti - [email protected]

Slovenija

Republika Slovenija – Ministrstvo za finance Republike Slovenije - Urad RS za nadzor proračuna

Gregor Greif - [email protected]

 

Organ, kateremu Komisija posreduje plačila

Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)

Paolo Zambuto - [email protected]

 

 

Kontakti