Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

Laura Comelli - adg.itaslo@regione.fvg.it

 

Skupni sekretariat

Uradi Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Sovenija 2014-2020 se nahajajo na sedežu Avtonomne dežele Furlanije julijske krajine v Trstu na ul. del Lavatoio št. 1 (34132 – Trst).

jts.itaslo@regione.fvg.it 

 

Revizijski organ

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Igor De Bastiani - audit@regione.fvg.it

 

Kontrola

Organi, ki opravljajo kontrolo so:

 

Za Republiko Italijo

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik - Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Roberto Piccini (nosilec organizacijskega položaja) - controlli1livello@regione.fvg.it

 

Za Republiko Slovenijo

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

maja.martinsek@gov.si

 

Organ za potrjevanje

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

adc.finanze@regione.fvg.it

 

Skupina predstavnikov revizorjev

Italija

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Igor De Bastiani - audit@regione.fvg.it

Slovenija

Republika Slovenija – Ministrstvo za finance Republike Slovenije - Urad RS za nadzor proračuna

Patricija Pergar - patricija.pergar@gov.si

 

Organ, kateremu Komisija posreduje plačila

Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)

Paolo Zambuto - paolo.zambuto@meg.gov.it

 

Nacionalna kontaktna točka Slovenije (NKT)

Republika Slovenija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - Urad za Interreg in finančne mehanizme - Sektor za Interreg - Regionalna pisarna Štanjel

www.mkrr.gov.s - it-si.mkrr@gov.si

 

Deželna podporna struktura Regione Veneto

Direktorat za skupno programiranje - Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
interreg@regione.veneto.it 

 

Kontakti