Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

Laura Comelli - [email protected]

 

Skupni sekretariat

Uradi Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Italija Sovenija 2014-2020 se nahajajo na sedežu Avtonomne dežele Furlanije julijske krajine v Trstu na ul. del Lavatoio št. 1 (34132 – Trst).

[email protected] 

 

Revizijski organ

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Igor De Bastiani - [email protected]

 

Kontrola

Organi, ki opravljajo kontrolo so:

 

Za Republiko Italijo

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik - Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Roberto Piccini (nosilec organizacijskega položaja) - [email protected]

 

Za Republiko Slovenijo

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

[email protected]

 

Organ za potrjevanje

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

[email protected]

 

Skupina predstavnikov revizorjev

Italija

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Generalna direkcija - Revizijska služba

Igor De Bastiani - [email protected]

Slovenija

Republika Slovenija – Ministrstvo za finance Republike Slovenije - Urad RS za nadzor proračuna

Patricija Pergar - [email protected]

 

Organ, kateremu Komisija posreduje plačila

Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)

Paolo Zambuto - [email protected]

 

Nacionalna kontaktna točka Slovenije (NKT)

Republika Slovenija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - Urad za Interreg in finančne mehanizme - Sektor za Interreg - Regionalna pisarna Štanjel

www.mkrr.gov.s - [email protected]

 

Deželna podporna struktura Regione Veneto

Direktorat za skupno programiranje - Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
[email protected] 

 

Kontakti