Razpisi

Na tej strani so na razpolago informacije v zvezi z objavljenimi razpisi v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija.

Razspisi za predložitev standardnih projektov  (zaključeni razpisi).

Dne 15.06.2016 so bili objavljeni javni razpisi st. 1/2016 , 2/2016 , 3/2016 , 6d, 6f in 4/2016 za predložitev standardnih projektov. Rok za oddajo je zapadel dne 30.9.2016.

Predstavljenih je bilo 160 projektih predlogov, kar potrjuje da so bili izzivi programa na čezmenjem območju sprejeti z velikim zanimanjem. Projektni predlogi bodo ocenjeni po postopkih predvidenih v Priročniku za ocenjevanje.

JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE ŠT. 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016:
PRIJAVLJENI PROJEKT
 
Os Specifični cilji Opis št. prijavljeni projekti
Os 1    1b Okrepiti sodelovanje med ključnimi akterji za spodbujanje prenosa znanja in inovativnih dejavnosti v ključnih sektorjih območja 62
Os 2 4e Spodbujanje izvajanja strategij in akcijskih načrtov za spodbujanje energetske učinkovitosti in krepitev ozemeljskih zmogljivosti za skupno načrtovanje nizkoogljične mobilnosti 13
Os 3 6c Ohranjanje, varstvo, obnavljanje in razvoj naravne in kulturne dediščine 43
6d Okrepiti celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj območja 10
6f Razvoj in preizkušanje inovativnih okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki 10
Os 4 ETS Okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s podbujanjem javnih organov in ključnih akterjev programskega območja k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive 22
    Skupaj 160

 

160 prejetih projektnih predlogov je bilo ovrednotenih na podlagi meril, določenih v Priročniku za ocenjevanje.

28. junija 2017, je Odbor za spremljanje potrdil lestvico štirih razpisov, na voljo tukaj. Odobreno je bilo 27 standardnih projektov.

Podrobnejše informacije o dokumentih razpisov za predložitev standardnih projektov so na voljo na naslednji povezavi.

Ciljni razpis za strateške projekte (zaključen razpis).

Na uradnem glasilu avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine št. 6. z dne 7. februarja 2018 je bilo objavljeno obvestilo o začetku petega razpisa za Program Interreg V-A Italija-Slovenija, namenjen predstavitvi strateških projektov. Rok za predstavitev projektov se je iztekel 28. marca 2018. Do zdaj so prejeti projektni predlogi v fazi ocenjevanja.

Informacije in dokumentacijo v zvezi z objavo, ki vsebuje pogoje za sodelovanje, si lahko ogledate in prenesete na spletni strani v italijanščini in slovenščini.

Ciljni razpis za strateške projekte - Objava seznama upravičenih in neupravičenih projektov

V skladu s poglavjem 6.2 ciljnega razpisa za stratežke projekte št. 05/2018 Odbor za spremljanje programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 je dne 14. maja 2018 potrdil seznam upravičenih in neupravičenih projektov predloženih v okviru navedenega razpisa, ki objavljamo v prilogi.