Za več informacij o financiranih projektih uporabi spodnji iskalnik.

Z objavo seznama projektov, operacij, njihovih vsebinskih povzetkov in bistvenih finančnih podatkov Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija v skladu s členom 49(3) Uredbe (EU) št. 1059/2021 zagotavlja preglednosti porabe sredstev..

Nov seznam je objavljen vsake štiri mesece.

Prenesi seznam projektov

Projekte iz programskega obdobja 2014-2020 pa si lahko ogledaš tukaj.

Projekti: 28

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Bolj socialna Evropa

AGROTUR+

Kraški lokalni produkti in turizem
Prispevek ESRR
479.999,97 €
Bolj socialna Evropa

AidMIRE

Kapitalizacija dobrih praks za obvladovanje množičnih nesreč na čezmejnem območju
Prispevek ESRR
599.635,29 €
Boljše upravljanje

BeBlue

Beyond Bluegrass: Krepitev trajnostne agroživilske proizvodnje z akvaponiko
Prispevek ESRR
599.972,80 €
Okolju prijaznejša Evropa

BEE2GETHER

Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel
Prispevek ESRR
577.762,50 €
Okolju prijaznejša Evropa

CONCERTO

CrossbOrder Network for ChildrEn RheumaTolOgy
Prispevek ESRR
479.990,79 €
Pametnejša Evropa

CrossCare 2.0

CrossCare 2.0 - Skupne integrirane strategije za kapitalizacijo CrossCare modela
Prispevek ESRR
529.897,21 €
Boljše upravljanje

E-NAT2CARE

Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru
Prispevek ESRR
593.011,69 €
Okolju prijaznejša Evropa

ECO2SMART

Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč
Prispevek ESRR
575.963,38 €
Okolju prijaznejša Evropa

ENGREEN 2

Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Prispevek ESRR
599.999,72 €
Okolju prijaznejša Evropa