Program Interreg VI-A Italija-Slovenija trenutno financira 55 projektov (projektne spletne strani si lahko ogledaš na spodnjem iskalniku):

 

Z objavo seznama projektov, operacij, njihovih vsebinskih povzetkov in bistvenih finančnih podatkov Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija v skladu s členom 49(3) Uredbe (EU) št. 1059/2021 zagotavlja preglednost porabe sredstev. Nov seznam je objavljen vsake štiri mesece.

 Prenesi seznam projektov

Seznam projektov Sklada za male projekte SPF GO! 2025 (kmalu na razpolago)

 

Projekte iz programskega obdobja 2014-2020 pa si lahko ogledaš tukaj.

Projekti: 28

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Bolj socialna Evropa

AGROTUR+

Kraški lokalni produkti in turizem
Prispevek ESRR
479.999,97 €
Bolj socialna Evropa

AidMIRE

Kapitalizacija dobrih praks za obvladovanje množičnih nesreč na čezmejnem območju
Prispevek ESRR
599.635,29 €
Boljše upravljanje

BeBlue

Beyond Bluegrass: Krepitev trajnostne agroživilske proizvodnje z akvaponiko
Prispevek ESRR
599.972,80 €
Okolju prijaznejša Evropa

BEE2GETHER

Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel
Prispevek ESRR
577.762,50 €
Okolju prijaznejša Evropa

CONCERTO

CrossbOrder Network for ChildrEn RheumaTolOgy
Prispevek ESRR
479.990,79 €
Pametnejša Evropa

CrossCare 2.0

CrossCare 2.0 - Skupne integrirane strategije za kapitalizacijo CrossCare modela
Prispevek ESRR
529.897,21 €
Boljše upravljanje

E-NAT2CARE

Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru
Prispevek ESRR
593.011,69 €
Okolju prijaznejša Evropa

ECO2SMART

Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč
Prispevek ESRR
575.963,38 €
Okolju prijaznejša Evropa

ENGREEN 2

Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Prispevek ESRR
599.999,72 €
Okolju prijaznejša Evropa