Program Interreg VI-A Italija-Slovenija trenutno financira 55 projektov (projektne spletne strani si lahko ogledaš na spodnjem iskalniku):

 

Z objavo seznama projektov, operacij, njihovih vsebinskih povzetkov in bistvenih finančnih podatkov Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija v skladu s členom 49(3) Uredbe (EU) št. 1059/2021 zagotavlja preglednost porabe sredstev. Nov seznam je objavljen vsake štiri mesece.

 Prenesi seznam projektov

Seznam projektov Sklada za male projekte SPF GO! 2025 (kmalu na razpolago)

 

Projekte iz programskega obdobja 2014-2020 pa si lahko ogledaš tukaj.

Projekti: 58

4P

Čezmejne Poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija
Prispevek ESRR
804.025,42 €
Bolj socialna Evropa

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Bolj socialna Evropa

AGROTUR+

Kraški lokalni produkti in turizem
Prispevek ESRR
479.999,97 €
Bolj socialna Evropa

AI-GRAPE

Podpora digitalizaciji v vinogradništvu za obvladovanje škodljivih organizmov na čezmejnem območju Italija-Slovenija
Prispevek ESRR
890.740,43 €
Pametnejša Evropa

AidMIRE

Kapitalizacija dobrih praks za obvladovanje množičnih nesreč na čezmejnem območju
Prispevek ESRR
599.635,29 €
Boljše upravljanje

ALL-MICRO

ALLiance to boost cross-border innovation through MICROscopy - ALLiance za spodbujanje čezmejnih inovacij z metodo MIKROskopija
Prispevek ESRR
873.167,79 €
Pametnejša Evropa

BeBlue

Beyond Bluegrass: Krepitev trajnostne agroživilske proizvodnje z akvaponiko
Prispevek ESRR
599.972,80 €
Okolju prijaznejša Evropa

BEE2GETHER

Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel
Prispevek ESRR
577.762,50 €
Okolju prijaznejša Evropa

BEroots

Between rivers and lagoons: artistic routes
Prispevek ESRR
876.254,40 €
Bolj socialna Evropa

BEST

BEST – Pathway for BEtter, Sustainable and connected Territory
Prispevek ESRR
800.460,64 €
Bolj socialna Evropa