Bolj socialna Evropa

BEST

BEST – Pathway for BEtter, Sustainable and connected Territory
Trajanje
30
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
Oktober 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
1.000.575,80 €
Prispevek ESRR
800.460,64 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic 

 Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Standardni projekt

Projekt naslavlja naslednje izzive turističnih, kulturnih in kulinaričnih ponudnikov na čezmejnem območju: 

- nizka usposobljenost za uporabo ustvarjalnih inovativnih pristopov, 

- slabo poznavanje in uporaba digitalnih in zelenih tehnologij, 

- pomanjkanje znanja in spretnosti lokalnih ponudnikov na podeželju za trajnostni razvoj 

- pomanjkanje akcijskih načrtov za povezovanje ponudnikov na čezmejnem območju 

- pomanjkanje celovite ponudbe, ki bi vključevala vse čezmejne akterja, ki delujejo ustvarjajo turistične in kulturne vsebine.

Projekt je inovativen v smislu vsebine in izvedbe. Prinaša sodoben pristop k reševanju izzivov specifičnih ciljnih skupin, saj uvaja ustvarjalno miselnost in nova znanja, ki bodo prispevala k povečanju inovacijskih zmogljivosti. Znanje bodo pridobili predstavniki kulturnega in turističnega sektorja ter zaposleni v javnih partnerskih organizacijah, znanje pa bo ostalo v regijah. Projekt bo izboljšal ustvarjalne in inovativne zmogljivosti lokalnih ponudnikov in lokalnih skupnosti za trajnostni razvoj na čezmejnem območju.

Cilji
  • Projekt BEST bo povečal zmogljivosti lokalnih ponudnikov za razvoj rešitev, ki bodo prispevale k inovativnemu, digitalnemu in zelenemu prehodu.
  • Izobraževali bomo lokalne ponudnike in dvignili njihove inovativne in podjetniške kompetnece.
  • Pripravili bomo strateški dokument za vzpostavitev čezmejne poti inovativnosti, ustvarjalnosti in povezovanja.
  • Vzpostavili bomo pot, ki bo povezovala turistične in kulturne vsebine na čezmejnem območju. Pot bo prispevala k prepoznavnosti območja in ponudnikov med lokalnim prebivalstvom in prebivalci bolj oddaljenih krajih Slovenije in Italije.
Učinki

Metodologija projekta se začne z analizo stopnje pripravljenosti in potreb ključnih zainteresiranih strani na obeh straneh meje. Ponudniki so razdrobljeni ter nimajo skupnega čezmejnega namembnega kraja in prepoznavnosti. V skladu s tem bomo nadgradili metodologijo katalizatorja inovacij ter izvajali programe usposabljanja in izobraževanja. Vse znanje in smernice bomo zbrali v akcijskem načrtu, ki bo podlaga za vzpostavitev poti inovativnosti, ustvarjalnosti in povezovanja. Projekt bo tako ustvaril podlago za oblikovanje čezmejne inovativne destinacije, ki lahko obiskovalcem ponudi inovativno turistično izkušnjo in kulturno doživetje.

Partnerji

PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK D.O.O.
ECIPA
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje - Kersnikova
Venetian Cluster srl
Občina Miren-Kostanjevica
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
Pridruženi Partnerji
CNA VENETO - Confederazione Nazionale dell’ artigianato e della piccola e media impresa del Veneto
CNA FRIULI VENEZIA GIULIA - Confederazione Nazionale dell’ artigianato e della piccola e media impresa del Friuli Venezia Giulia
Univerza v Novi Gorici

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt