Na tej strani so navedeni organi in službe Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021 - 2027.

 

Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

ulica/via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija
e-naslov: adg.itaslo@regione.fvg.it 

Laura Comelli - adg.itaslo@regione.fvg.it

Osebje Organa upravljanja:
Sodelavci Organa upravljanja:
Potrjen elektronski naslov (PEC):


Za predložitev vlog, izjav, podatkov ter za izmenjavo informacij in dokumentov je to sledeči potrjeni elektronski naslov PEC, ki ga Organ Upravljanja in Skupni Sekretariat uporabljata za uradno komunikacijo:

 

Revizijski organ

Organi, imenovani za opravljanje revizijskih nalog, so:

Za republiko Italijo:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Predsedstvo dežele - Glavna direkcija - Revizijska služba

Ulica/via Montesanto, 17 I-34170 Gorizia, Italija

E-mail ada.itaslo@regione.fvg.it

Za republiko Slovenijo:

Republika Slovenija - Ministrstvo za finance Republike Slovenije - Urad RS za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija

E-mail: mf.unp@mf-rs.si

 

Skupnemu revizijskemu organu bo pomagala skupina revizorjev.

 

Organ z računovodsko funkcijo

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

Corso Cavour 1, I-34132 Trst, Italija

adc.finanze@regione.fvg.it

 

 

Skupni sekretariat

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

ulica/via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija
e-naslov:  jts.itaslo@regione.fvg.it - tel.: +39 040 3775993 (od 10. do 12. ure)

Poleg e-naslova jts.itaslo@regione.fvg.it sta aktivna tudi naslednja dva e-naslova: info.itaslo@regione.fvg.it in monit.itaslo@regione.fvg.it. Za učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo številnih in raznolikih zahtev, ki jih prejemamo vsakodnevno, prosimo, da pišete na:

1) monit.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z zadevami, povezanimi s finančnimi vidiki projekta, kot so na primer:

 • Poročanje in upravičenost izdatkov
 • Sistem spletnega poročanja o izdatkih - FEG
 • Prijava v sistem (login) FJK
 • Potrjevanje izdatkov
 • Zahtevki za povračilo in poročila VP o projektnih aktivnostih (tudi končna poročila)
 • Izplačilo izdatkov in nakazilo sredstev projektnim partnerjem
 • Prošnje za projektne spremembe
 • Dovoljenja za aktivnosti in službene poti zunaj programskega območja

 2) info.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z zadevami, povezanimi s komuniciranjem o projektu, kot so na primer:

 • Objavo novic
 • Preverjanje uporabe celostne grafične podobe
 • Spletne strani projektov
 • Zaklenjena vsebina projektov
 • Projektni dogodki
 • Delavnice in dogodki, ki jih organizira program

3) jts.itaslo@regione.fvg.it v zvezi z administrativnimi zadevami, kot so na primer:

 • Pogodbe in pripadajoče dopolnitve
 • Spremembe sestave partnerstva
 • Spremembe pravno-organizacijske narave
 • Spremembe podatkov zakonitih zastopnikov
 • Namenska raba
 • Razno in vse, kar ni omenjeno v prejšnjih kategorijah.

 

Nacionalna kontaktna točka Slovenije (NKT)

Republika Slovenija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj - Urad za Interreg in finančne mehanizme - Sektor za Interreg - Regionalna pisarna Štanjel

Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel (Slovenija) - www.mkrr.gov.si 

 

Deželna podporna struktura Regione Veneto

Direktorat za skupno programiranje - Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
interreg@regione.veneto.it - Tel. (+39) 041279 1495-1497-1483

 

Kontrola

Organi, ki opravljajo kontrolo, so:

 

Za Republiko Italijo

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina - Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik - Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

ul. del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija

Roberto Piccini (nosilec organizacijskega položaja) - controlli1livello@regione.fvg.it

 

Za Republiko Slovenijo

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Sektor za kontrolo in vrednotenje, vodja mag. Maja Martinšek - E-pošta: maja.martinsek@gov.si - tel. št. 01/400 3423  

 • Oddelek za kontrolo programov Interreg in FM, vodja Dušan Kotnik - E-pošta: dusan.kotnik1@gov.si - tel. št. 01/400 3424