Na tej strani so navedeni organi in službe Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021 - 2027.

 

Organ upravljanja

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina

Centralni Direktorat za finance

Centralna računovodska služba

ulica/via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija
e-naslov: [email protected]

 

Kontaktna oseba: 

Laura Comelli

[email protected]

 

V podporo Organa upravljanja:

 • Chiara Vecchiato
 • Sandy Petrossi
 • Francesca Sibilla
 • Anna Magaina

Potrjen elektronski naslov (PEC):
Za predložitev vlog, izjav, podatkov ter za izmenjavo informacij in dokumentov je to sledeči potrjeni elektronski naslov PEC, ki ga Organ Upravljanja in Skupni Sekretariat uporabljata za uradno komunikacijo:

 

Revizijski organ

Organi, imenovani za opravljanje revizijskih nalog, so:

 • ZA REPUBLIKO ITALIJO

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Predsedstvo dežele

Glavna direkcija

Revizijska služba

Ulica/via Montesanto, 17 I-34170 Gorizia, Italija

E-mail [email protected]

 

 • ZA REPUBLIKO SLOVENIJO

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

Urad RS za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija

E-mail: [email protected]

 

Skupnemu revizijskemu organu bo pomagala skupina revizorjev.

 

Organ za potrjevanje

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih politik in politik EU, Služba za dajatve in prispevke, kontrolo kadrovskih listin in porabo sredstev v okviru načrtovanja EU

Corso Cavour 1, I-34132 Trst, Italija

Daniele Fumolo

e-mail [email protected]

 

Skupni sekretariat

Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina - Centralni Direktorat za finance - Centralna računovodska služba

ulica/via del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija
e-naslov:  [email protected]

tel.: +39 040 3775993 (od 10. do 12. ure)

Vodja Skupnega sekretariata - Aljoša Sosol: [email protected]

 • Michele Becia

        [email protected]

 • Claudia Ferluga

        [email protected]

 • Tanja Tomaselli

        [email protected]

 • Andreja Grom

        [email protected]

Poleg e-naslova [email protected] sta aktivna tudi naslednja dva e-naslova: [email protected] in [email protected].

Za učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo številnih in raznolikih zahtev, ki jih prejemamo vsakodnevno, prosimo, da pišete na:

1) [email protected] v zvezi z zadevami, povezanimi s finančnimi vidiki projekta, kot so na primer:

 • Poročanje in upravičenost izdatkov
 • Sistem spletnega poročanja o izdatkih - FEG
 • Prijava v sistem (login) FJK
 • Potrjevanje izdatkov
 • Zahtevki za povračilo in poročila VP o projektnih aktivnostih (tudi končna poročila)
 • Izplačilo izdatkov in nakazilo sredstev projektnim partnerjem
 • Prošnje za projektne spremembe
 • Dovoljenja za aktivnosti in službene poti zunaj programskega območja

 2) [email protected] v zvezi z zadevami, povezanimi s komuniciranjem o projektu, kot so na primer:

 • Objavo novic
 • Preverjanje uporabe celostne grafične podobe
 • Spletne strani projektov
 • Zaklenjena vsebina projektov
 • Projektni dogodki
 • Delavnice in dogodki, ki jih organizira program

3) [email protected] v zvezi z administrativnimi zadevami, kot so na primer:

 • Pogodbe in pripadajoče dopolnitve
 • Spremembe sestave partnerstva
 • Spremembe pravno-organizacijske narave
 • Spremembe podatkov zakonitih zastopnikov
 • Namenska raba
 • Razno in vse, kar ni omenjeno v prejšnjih kategorijah.

 

Nacionalna kontaktna točka Slovenije (NKT)

Republika Slovenija

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Urad za Interreg in finančne mehanizme

Sektor za Interreg

 

Regionalna pisarna Štanjel

Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel (Slovenija)

www.mkrr.gov.si

Telefon: +386 5 7318533

 

Danica Santelj Arrighetti - 00386 5 7318532
[email protected]

Danijela Kos - 00386 5 7318530
[email protected]

 

Deželna podporna struktura Regione Veneto

Direktorat za skupno programiranje
Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije
Tel. (+39) 0412791589-1585-1495
[email protected]

 

Posredniški organ GECT GO / EZTS GO

Oglej si spletno stran EZTS GO >

 

Prvostopenjska kontrola

Organi, ki opravljajo prvostopenjsko kontrolo so:

 

REPUBLIKA ITALIJA:

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina

Glavna direkcija za finance, premoženjske zadeve, vodenje in načrtovanje ekonomskih in EU politik

Prvostopenjska kontrola programov strukturnih skladov

Roberto Piccini (nosilec organizacijskega položaja)

ul. del Lavatoio 1, I-34132 Trst, Italija

E-mail: [email protected]

 

REPUBLIKA SLOVENIJA:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Sektor za kontrolo – programi ETS, IPA in MFM

E-mail: [email protected]