V skladu s 25. členom Uredbe (EU) 2021/1059 je bil ustanovljen Sklad za male projekte. Sklad je namenjen pobudam, ki se izvajajo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica, v skladu z določbami Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Predvideva dodelitev 6.593.576,00 EUR sredstev ESRR Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje - EZTS GO. EZTS GO so v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta leta 2011 ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Združenje bo upravljal kot edini upravičenec.

Na podlagi letnih razpisov, ki bo objavil  EZTS GO, se bodo v sklopu Sklada za male projekte financirali projekti manjše vrednosti v okviru specifičnega cilja 4.6: "Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah".

SMP je namenjen dvema vrstama projetktov:

  • krajši projekti z največ 12-mesečnim trajanjem in proračunom med 30.000 in 100.000 EUR. Ti projekti se bodo izvajali predvsem v letu 2025.
  • daljši projekti, s trajanjem od 12 do 24 mesecev in proračunom do 200.000 evrov.

Prvi razpis SPF GO! 2025 št. 1/2023 je bil objavljen 23. 2. 2023.

Objavljena je lestvica rezultatov prvega razpisa SPF GO! 2025 (18. 9. 2023)

Prvo srečanje financiranih projektov SPF GO! 2025 (21. 9. 2023)

SPF GO! 2025 financirani projekti

Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske prestolnice kulture GO!2025.

 

VSI FINANCIRANI PROJEKTI