V skladu s 25. členom Uredbe (EU) 2021/1059 je bil ustanovljen Sklad za male projekte. Sklad je namenjen pobudam, ki se izvajajo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica, v skladu z določbami Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Predvideva dodelitev 6.593.576,00 EUR sredstev ESRR Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje - EZTS GO. EZTS GO so v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta leta 2011 ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Združenje bo upravljal kot edini upravičenec.

Na podlagi letnih razpisov, ki bo objavil  EZTS GO, se bodo v sklopu Sklada za male projekte financirali projekti manjše vrednosti v okviru specifičnega cilja 4.6: "Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah".

SMP je namenjen dvema vrstama projetktov:

  • krajši projekti z največ 12-mesečnim trajanjem in proračunom med 30.000 in 100.000 EUR. Ti projekti se bodo izvajali predvsem v letu 2025.
  • daljši projekti, s trajanjem od 12 do 24 mesecev in proračunom do 200.000 evrov.

Prvi razpis SPF GO! 2025 št. 1/2023 je bil objavljen 23. 2. 2023.

Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske prestolnice kulture GO!2025.