V skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2021/1059 je bil ustanovljen Sklad za male projekte. Sklad je namenjen pobudam, ki se izvajajo v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica, in v skladu z določbami Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Predvideva dodelitev 6.593.576,00 EUR sredstev ESRR združenju EZTS GO (Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje). EZTS GO so v skladu z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta leta 2011 ustanovile občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba. Združenje bo Sklad upravljal kot edini upravičenec.

Na podlagi letnih razpisov, ki jih objavi GECT GO/ EZTS GO, se bodo v sklopu Sklada za male projekte financirali majhni projekti v okviru specifičnega cilja 4.6: "krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah".

Pričakujeta se dve vrsti projektov:

  • kratki projekti z največ dvanajstmesečnim trajanjem in proračunom med 30.000 in 100.000 evrov. Ti projekti se bodo izvajali predvsem v letu 2025.
  • dolgi projekti, ki trajajo dlje kot dvanajst mesecev, vendar se zaključijo v 24 mesecih in imajo proračun do 200.000 evrov.

Prvi razpis SPF GO! 2025 št. 1/2023 je bil objavljen 23. 2. 2023.

Za več informacij obiščite tudi razdelek, posvečen Evropski prestolnici kulture GO!2025.