Bolj socialna Evropa

GGC

Go Green Cinema
Trajanje
24
mesecev
Začetek
December 2023
Konec
December 2025
Partnerji
2
Celotni znesek
198.522,00 €
Prispevek ESRR
158.817,60 €
Trenutno stanje projekta
0%
 
Projekt
Povzetek projekta

Projekt Go Green Cinema (GGC) spodbuja trajnostno dostopnost kakovostnih kinematografov na čezmejnem območju. Vzpostavil bo mrežo 18 mobilnih kulturnih prizorišč za predvajanje digitalnih filmov, s čimer se bosta okrepila kultura in trajnostni turizem. Programi usposabljanja bodo osebje in turistične ponudnike pripravili na organizacijo inovativnih in trajnostnih kulturnih dogodkov. GGC se bo razširil tudi na oddaljene lokacije brez ustrezne filmske infrastrukture, s čimer bo pritegnil čezmejno občinstvo in prispeval k programom CEC GO 2025. V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bo uvedel trajnostne ukrepe na kulturnih prireditvah, oblikoval javni priročnik in sodeloval z lokalnimi akterji pri oblikovanju trajnostne turistične ponudbe ter spodbujal razmislek o varstvu okolja in trajnostnem turizmu. Cilj je na inovativen način ozaveščati o vlogi kulture in dediščine ter spodbujati odgovorno ravnanje obiskovalcev in ponudnikov kulturnega turizma.

Partnerji

Kontakti
Delite ta projekt