Bolj socialna Evropa

BRIDGE

Turizem in kultura v harmoniji z okoljem
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Januar 2024
Konec
December 2025
Partnerji
2
Celotni znesek
199.749,60 €
Prispevek ESRR
159.799,68 €
Trenutno stanje projekta
0%
 
Projekt
Povzetek projekta

Projekt BRIDGE povezuje kulturo, umetnost, wellness in trajnostni turizem na programskem območju GO!2025. Na skupne izzive se odziva s sodelovanjem, usposabljanjem vodnikov, čezmejnimi dogodki in naložbami v zeleno infrastrukturo. Prispeva k ciljem EPK 2025 s povečanjem čezmejne udeležbe na kulturnih prireditvah in razvojem nove celostne ponudbe trajnostnega turizma. Projekt spodbuja tudi povezavo med človekom, naravo in dobrim počutjem s tematsko geomantično potjo in trajnostnimi umetniškimi deli v umetniških rezidencah. Inovativni pristop temelji na povezovanju dveh območij NATURA 2000 in vzpostavitvi stalnega partnerstva za upravljanje naravne dediščine. Upravičenci so prebivalci in obiskovalci območja, cilj pa je doseči multiplikativne promocijske učinke s sodelovanjem med partnerji.

Partnerji

Kontakti
Delite ta projekt