Bolj socialna Evropa

AGROTUR+

Kraški lokalni produkti in turizem
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Avgust 2023
Konec
Julij 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
599.999,99 €
Prispevek ESRR
479.999,97 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike:  CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Kras je enotno čezmejno geografsko območje s podobnimi značilnostmi ter bogato kulturno in naravno dediščino. Pesti pa ga zmanjševanje pridelave lokalnih produktov, ki so ključni za razvoj trajnostnega turizma. Opuščanje pridelave teh produktov je nedvomno povezano s slabo čezmejno povezanostjo lokalnih deležnikov, prepočasnim prilagajanjem tržnim trendom in dnevnim migracijam predvsem mladih v mesta izven regije zaradi boljšega zaslužka. Namen projekta AGROTUR+ je spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti na območju čezmejnega Krasa. Ciljno želimo tako spodbujati tradicionalno rabo zemljišč, delovati v prid varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij.

Cilji
  • Namen projekta AGROTUR+ je spodbujanje aktivnosti za razvoj kmetijske in turistične dejavnosti na območju čezmejnega Krasa.
  • Spodbujati tradicionalno rabo zemljišč, delovati v prid varstvu kraške dediščine, ohranjanju poseljenosti in zmanjševanju dnevnih migracij. Z vključenostjo lokalnega prebivalstva in ranljivih skupin bomo kapitalizirali rezultate projekta Agrotur II v okviru čezmejnih delavnic, akademije o teranu, poletnih šol, degustacij in znanstvenih večerov.
  • Prenos znanj in vpeljavo dobrih praks pri pridelavi tradicionalnih kraških pridelkov (vino, kraški brinjevec, cider in kraški pršut).
  • V okviru turistične ponudbe Krasa je obvezena nadgradnja digitalnega zemljevida kraške vinske ceste skupaj z nastanitveno ponudbo z vidika dostopnosti osebam z gibalnimi omejitvami. Načrtovan je digitalni muzej terana v gradu Štanjel, skupaj z že izpostavjeno vinoteko.
  • Uspešno čezmejno sodelovanje znanstvenih in razvojnih inštitucij z lokalnim prebivalstvom pri izboljšanju kakovosti in prepoznavnosti lokalnih pridelkov ter nadgradnji turistične ponudbe Krasa.
Učinki

Glavni projektni učinki bodo na voljo v kratkem.

Partnerji

Kmetijski inštitut Slovenije
Università degli Studi di Trieste
Univerza v Novi Gorici
Cescot Veneto Centro Sviluppo Commercio
ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo
GAL Carso - LAS Kras
Pridruženi Partnerji
Združenje Konzorcij kraških pridelovalcev terana
Občina Komen
Kmetija Pečar
Vinakras
Associazione dei viticoltori del Carso

Novice in dogodki

Kontakti

Kmetijski inštitut Slovenije

Hacquetova 17 - 1000 Ljubljana
Dr. Klemen Lisjak
klemen.lisjak@kis.si
+38612805170
Delite ta projekt