Bolj socialna Evropa

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Trajanje
36
mesecev
Začetek
September 2022
Konec
Avgust 2025
Partnerji
7
Celotni znesek
4.375.000,00 €
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Trenutno stanje projekta
10%
 
Projekt
Povzetek projekta

 

Cilj politike: CP4 - Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: projekt strateškega pomena

 

ADRIONCYCLETOUR je eden od treh projektov strateškega pomena Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt se sooča z izzivom, kako s pomočjo promocije trajnostnega turizma povezanega s kolesarjenjem povečati privlačnost in dostopnost programskega območja. Glavni cilj je pripomoči k opredelitvi kolesarske povezave vzdolž obale Jadranskega morja v Italiji (deželi Furlanija - Julijska krajina in Benečija) in v Sloveniji (obalno omrežje), vključno z glavnimi kolesarskimi povezavami z zaledjem (notranje omrežje), ter k razvoju inovativnega in atraktivnega čezmejnega/transnacionalnega turističnega produkta na JADRANSKO - JONSKI kolesarski poti na ravni EUSAIR. Projekt bo pripomogel k trajnostnemu razvoju območja na čezmejni in makroregionalni ravni s promocijo trajnostnega turizma in trajnostne mobilnosti ter s podpiranjem turističnega gospodarstva. Pri tem si bo prizadeval ohranjati okoljsko in zgodovinsko dediščino tako na programskem območju kot na območju EUSAIR. Nosilni steber tega projekta, trajnostni turizem, poudarja razvoj raznolike čezmejne turistične ponudbe ob kolesarskih poteh, ki temelji na modelu »slow« turizma ter na bogatitvi snovne in nesnovne dediščine vzdolž poti. Naslavlja tudi ukrepe, ki so namenjeni zagotavljanju inovativnosti in kakovosti delovanja turističnih ponudnikov in odgovornih ustanov. Drugi steber, trajnostna mobilnost, je namenjen infrastrukturni nadgradnji določenih odsekov na čezmejnem kolesarskem omrežju ter širitvi ponudbe čezmejnih intermodalnih storitev, ki bodo koristile lokalnemu prebivalstvu in turistom. Inovativnost projekta temelji na integriranem pristopu pri soočanju s problematiko trajnostnega turizma in mobilnosti z umestitvijo (ang. embedding) vodilnega idejnega projekta EUSAIR, ki povezuje področji turizma in transporta, in z doseganjem makro regionalnih ciljev v čezmejnem kontekstu.

Cilji

Strateški projekt ADRIONCYCLETOUR bo podpiral medstebrno idejo EUSAIR in prispeval k trajnostnemu razvoju programskega območja ter spodbujal tako trajnostni turizem kot tudi trajnostno mobilnost. Predvideni ukrepi bodo usmerjeni v: 

 • raznovrstne čezmejne turistične ponudbe ob kolesarskih poteh po modelu »slow tourism«; 
 • sodelovanje med ponudniki turističnih storitev; 
 • konkurenčnost lokalnih ponudnikov storitev; 
 • vključitev celotne JADRANSKO-JONSKE kolesarske poti v omrežje EuroVelo; 
 • dokončanje obalne kolesarske poti in glavnih kolesarskih povezav z notranjimi območji; 
 • razvoj mreže čezmejnih in notranjih intermodalnih storitev za podporo kolesarskim potovanjem in integriranih informativnih orodij o kolesarskih poteh in voznih redih intermodalnih povezav;
 • izboljšanje infrastrukture.
Učinki

Strateški projekt ADRIONCYCLETOUR se bo osredotočil na naslednje učinke:

 • pilotna storitev kolo-vlak na Bohinjski progi;
 • sezonska avtobusna linija od Posočja do Čedada/Cividale del Friuli;
 • pilotna storitev kolo-ladja vzdolž slovenske obale;
 • pilotna storitev kolo-bus, ki povezuje slovensko Istro in Kras;
 • priprava orodja v podporo trajnemu čezmejnemu dialogu o trajnostnem turizmu in mobilnosti;
 • skupno organizirana čezmejna javna prireditev za otvoritev in promocijo 1. infrastrukturne naložbe v Deželi Furlaniji - Julijski krajini;
 • skupno organiziran čezmejni javni dogodek za otvoritev in promocijo 2. infrastrukturne naložbe v Deželi Benečiji;
 • skupno organiziran čezmejni javni dogodek za otvoritev in promocijo 3. infrastrukturne naložbe, v Sloveniji;
 • skupno organizirana čezmejna javna dogodka za promocijo pilotnih intermodalnih storitev v Obalno-Kraški regiji;
 • skupno organiziran čezmejni javni dogodek za otvoritev in promocijo storitve Kolo-Vlak na Bohinjski progi;
 • skupno organiziran čezmejni javni dogodek za promocijo pilotne sezonske avtobusne linije od Posočja do Čedada/Cividale del Friuli;
 • čezmejni javni dogodek o čezmejnem upravljanju za trajnostni turizem in mobilnost;
 • 1. infrastrukturna naložba, v Deželi Furlaniji - Julijski krajini;
 • 2. infrastrukturna naložba, v Deželi Benečiji;
 • 3. infrastrukturna naložba, v Sloveniji.

 

Partnerji

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
GAL VENEZIA ORIENTALE
PromoTurismoFVG
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Regionalni razvojni center Koper
Posoški razvojni center
Občina Kobarid

Novice in dogodki

Kontakti

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Piazza dell'Unità d'Italia 1 34121 Trieste
Silvia Bianchet
silvia.bianchet@regione.fvg.it
+39 0432 555 129
Delite ta projekt