Bolj socialna Evropa

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Trajanje
36
mesecev
Začetek
September 2022
Konec
September 2025
Partnerji
7
Celotni znesek
4.375.000,00 €
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Trenutno stanje projekta
10%
 
Projekt
Povzetek projekta

 

Cilj politike: CP4 - Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: projekt strateškega pomena

 

ADRIONCYCLETOUR je eden od treh projektov strateškega pomena Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Projekt se sooča z izzivom, kako s pomočjo promocije trajnostnega turizma povezanega s kolesarjenjem povečati privlačnost in dostopnost programskega območja. Glavni cilj je pripomoči k opredelitvi kolesarske povezave vzdolž obale Jadranskega morja v Italiji (deželi Furlanija - Julijska krajina in Benečija) in v Sloveniji (obalno omrežje), vključno z glavnimi kolesarskimi povezavami z zaledjem (notranje omrežje), ter k razvoju inovativnega in atraktivnega čezmejnega/transnacionalnega turističnega produkta na JADRANSKO - JONSKI kolesarski poti na ravni EUSAIR. Projekt bo pripomogel k trajnostnemu razvoju območja na čezmejni in makroregionalni ravni s promocijo trajnostnega turizma in trajnostne mobilnosti ter s podpiranjem turističnega gospodarstva. Pri tem si bo prizadeval ohranjati okoljsko in zgodovinsko dediščino tako na programskem območju kot na območju EUSAIR. Nosilni steber tega projekta, trajnostni turizem, poudarja razvoj raznolike čezmejne turistične ponudbe ob kolesarskih poteh, ki temelji na modelu »slow« turizma ter na bogatitvi snovne in nesnovne dediščine vzdolž poti. Naslavlja tudi ukrepe, ki so namenjeni zagotavljanju inovativnosti in kakovosti delovanja turističnih ponudnikov in odgovornih ustanov. Drugi steber, trajnostna mobilnost, je namenjen infrastrukturni nadgradnji določenih odsekov na čezmejnem kolesarskem omrežju ter širitvi ponudbe čezmejnih intermodalnih storitev, ki bodo koristile lokalnemu prebivalstvu in turistom. Inovativnost projekta temelji na integriranem pristopu pri soočanju s problematiko trajnostnega turizma in mobilnosti z umestitvijo (ang. embedding) vodilnega idejnega projekta EUSAIR, ki povezuje področji turizma in transporta, in z doseganjem makro regionalnih ciljev v čezmejnem kontekstu.

Cilji

Strateški projekt ADRIONCYCLETOUR bo podpiral medstebrno idejo EUSAIR in prispeval k trajnostnemu razvoju programskega območja ter spodbujal tako trajnostni turizem kot tudi trajnostno mobilnost. Predvideni ukrepi bodo usmerjeni v: 

  • raznovrstne čezmejne turistične ponudbe ob kolesarskih poteh po modelu »slow tourism«; 
  • sodelovanje med ponudniki turističnih storitev; 
  • konkurenčnost lokalnih ponudnikov storitev; 
  • vključitev celotne JADRANSKO-JONSKE kolesarske poti v omrežje EuroVelo; 
  • dokončanje obalne kolesarske poti in glavnih kolesarskih povezav z notranjimi območji; 
  • razvoj mreže čezmejnih in notranjih intermodalnih storitev za podporo kolesarskim potovanjem in integriranih informativnih orodij o kolesarskih poteh in voznih redih intermodalnih povezav;
  • izboljšanje infrastrukture.
Učinki

Glavni projektni učinki bodo na voljo v kratkem.

Partners

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
GAL VENEZIA ORIENTALE
PromoTurismoFVG
BSC, Business Support Center, Ltd, Kranj – Regional Development Agency of Gorenjska
Regional Development Centre Koper
Soča valley development centre
Municipality of Kobarid

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt