Pametnejša Evropa

AI-GRAPE

Podpora digitalizaciji v vinogradništvu za obvladovanje škodljivih organizmov na čezmejnem območju Italija-Slovenija
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
1.113.425,55 €
Prispevek ESRR
890.740,43 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP1 - Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT

Specifični cilj: SC1 - Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij

Tipologija: Standardni projekt

Projekt AI-GRAPE se še naprej sooča s skupnim izzivom uvedbe naprednih tehnologij pri obvladovanju bolezni v sektorju vinogradništva, s čimer dopolnjuje dosežke projekta SUSGRAPE, pri čemer se osredotoča na bolezni trt, ki jih povzročajo insekti, prek uvedbe modelov odločanja na podlagi umetne inteligence (AI). Učinkovito upravljanje teh bolezni je ključno za vinogradnike, saj lahko pomembno vpliva na kakovost in količino pridelka, poleg tega pa zmanjšuje uporabo pesticidov. Pričakovana sprememba projekta je bolj trajnostno, natančno vinogradništvo, ki temelji na zbiranju in analizi podatkov ter ga vodi AI. Glavna inovacija projekta je v integraciji raznolikih podatkov prek AI za ustvarjanje natančnih napovednih modelov. Uporaba naprednih tehnologij, kot sta strojno učenje in analiza velikih podatkov, omogoča napovedovanje škodljivcev in bolezni ter inogradnikom omogoča hitro in usmerjeno ukrepanje. Glavni koristniki so vinogradniki, kmetijska podjetja in čezmejna vinogradniška skupnost. Vinogradniki bodo lahko sprejemali odločitve na podlagi objektivnih podatkov, zmanjšali škodo zaradi bolezni in izboljšali pridelavo. Čezmejno sodelovanje je bistveno za soočanje s to težavo, saj bolezni rastlin ne poznajo meja. Sodelovalni pristop omogoča zbiranje podatkov iz različnih območij in izboljšuje natančnost napovednih modelov. Poleg tega sodelovanje omogoča izmenjavo znanja in najboljših praks med vinogradniki vključenih regij. Pričakovani rezultati vključujejo zmanjšanje uporabe pesticidov za 20%, povečanje donosa vinogradov za 15% in zmanjšanje izgub zaradi napadov škodljivcev za 10%, kar prispeva k povečanju ozaveščenosti o okolju med vinogradniki, večji sprejetosti trajnostnih kmetijskih praks in večjemu poznavanju ter zaupanju v procese digitalizacije v vinogradništvu.

Cilji
  • Cilj projekta AI-GRAPE je razviti in uvesti sistem podpore odločanju (DSS) na osnovi AI, ki bo vključeval podatke iz vremenskih postaj, mikrookoljskih senzorjev, brezpilotnih letalnikov, satelitov in pasti za insekte.

Učinki
  • Prototip sistema DSS AI-GRAPE, spletno aplikacijo, dostopno vinogradnikom.
  • Vzpostavitev čezmejnega ekosistema za podporo digitalizaciji v vinogradništvu.
  • Razvojni načrt za nadaljevanje razvitih rešitev v okviru projekta.

Partnerji

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park
Primo Principio S.c.a.r.l.
LE CARLINE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
VINAKOPER Podjetje za proizvodnjo in prodajo vina, d.o.o., Koper
Primorska gospodarska zbornica
Pridruženi Partnerji
Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura
Consorzio Tutela Vini Collio
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS)
Le Contrade S.S. Agricola
Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta
Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia
SREDIŠČE ROTUNDA, primorski družbeni center, Koper, so.p.

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt