Okolju prijaznejša Evropa

BEE2GETHER

Krepitev čezmejnega inovativnega sistema za izboljšanje biotske raznovrstnosti z monitoringom čebel
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
5
Celotni znesek
722.203,13 €
Prispevek ESRR
577.762,50 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

 Specifični cilj:  SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

BEE2GETHER izkorišča glavne rezultate projekta ITA-SLO 14-20 BEE-DIVERSITY, da bi jih okrepil, seznanil s širšo publiko in razširil na širšem območju. Projekt, ki gradi na preteklih izkušnjah, nadalje razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike. Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu PP karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšati nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta model upravljanja temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP).

Cilji
  • Glavni cilj projekta je čezmejni akcijski načrt za trajnostno kmetijstvo ter vključitev v regionalne in nacionalne politike.
  • Projekt razvija inovativen model upravljanja, ki temelji na spremljanju čebel, na podlagi katerega se z okoljskega, ekonomskega in družbenega vidika identificirajo najprimernejše in trajnostne kmetijske tehnike.
  • Z zbiranjem natančnih podatkov o zdravstvenem stanju čebel ter o morebitni prisotnosti težkih kovin in drugih onesnaževal v cvetnem prahu PP karakterizirajo referenčno ozemlje, torej identificirajo morebitne prisotne težave in posledično identificirajo upravljanje, ki omejuje ali zmanjšati nevarnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
  • Upravljanje temelji na uporabi elektronskih panjev in IKT sistema (APP). omogoča optimizacijo in standardizacijo upravljanja čebelnjaka in kapilarno zbiranje uporabnih podatkov (preko panja), ki jih lahko preko APP upravlja.
  • Olajša čezmejno uporabo za opredelitev modelov trajnostnega okoljskega upravljanja v velikem obsegu.
  • Projekt organizira cikle seminarjev (v ITA in SLO) za sektorske operaterje o inovacijah v čebelarstvu, dobrih praksah in biotski raznovrstnosti, pa tudi za šole z vključenostjo na podlagi namestitve učnih čebelnjakov in hišic za divje čebele.
Učinki

BEE2GETHER izkorišča glavne rezultate projekta ITA-SLO 14-20 BEE-DIVERSITY, da bi jih okrepil, seznanil s širšo publiko in razširil na širšem območju.

Partnerji

Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura
Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa
Nacionalni inštitut za biologijo
Regijska razvojna agencija ROD
Kmetijski inštitut Slovenije
Pridruženi Partnerji
Osnovna šola Dobravlje
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška
APICOLTORI PORDENONE FVG APS
Kmečka zveza – Associazione Agricoltori
UNAGA – Unione Nazionale Giornalisti di Agricoltura Alimentazione e Ambiente

Novice in dogodki

Dokumenti

Kontakti
Delite ta projekt