Po sprejetju Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 s strani Evropske komisije (Izvedbeni sklep C(2022) 5745 z dne 3. avgusta 2022) se je 20. septembra 2022 prvič sestal Odbor za spremljanje Programa IT-SI.

Program Interreg VI-A Italija-Slovenija financira naslednje vrste projektov:

Kapitalizacijski projekti

Standardni projekti

Tri operacije strateškega pomena

Projekti manjšega obsega

 

Z objavo seznama projektov, operacij, njihovih vsebinskih povzetkov in bistvenih finančnih podatkov Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija v skladu s členom 49(3) Uredbe (EU) št. 1059/2021 zagotavlja preglednosti porabe sredstev..

Nov seznam je objavljen vsake štiri mesece.

Prenesi seznam projektov

Za več informacij o financiranih projektih kliknite na ustrezni projektni akronim.

Projekti: 3

ADRIONCYCLETOUR

Jadranskojonska kolesarska pot za trajnostni turizem - ADRIONCYCLETOUR
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Bolj socialna Evropa

KRAS-CARSO II

Skupno upravljanje in trajnostni razvoj območja Matičnega Krasa
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Bolj socialna Evropa

POSEIDONE

Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj
Prispevek ESRR
3.500.000,00 €
Okolju prijaznejša Evropa