Bolj socialna Evropa

BeWoP

Beyond Walk of Peace: from Crossborder Historical Research and Cultural Heritage to European Trail and Stories
Trajanje
30
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
Oktober 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
1.321.591,48 €
Prispevek ESRR
1.057.273,18 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic 

Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Standardni projekt

Projekt BeWoP naslavlja skupni izziv razvoja celostne trajnostne kulturno-turistične ponudbe na programskem območju, tudi glede na povečanje turizma, ki ga podpira program GO! 2025, na podeželju in primestnih območjih. Projekt BeWoP gradi na rezultatih projekta WALKofPEACE, nagrajenega kot najboljši projekt Interreg v letu 2020. Projekt BeWoP si zastavlja še bolj ambiciozen cilj krepitve turističnega produkta turistični proizvod, povezan s prvo svetovno vojno, z ukrepi na strateški ravni, ki vplivajo na razvoj obmejnega območja.

Kraji prve svetovne vojne v neposredni bližini meje so že bili valorizirani z različnimi raziskovalnimi, investicijskimi in turistično promocijskimi aktivnostmi. Kljub oblikovanju čezmejne kulturne poti in obnovi številnih spomenikov pa čezmejna razsežnost ter splošna turistična valorizacija območja, ki je teritorialni »unicum«, še nista bili doseženi.

Predlagani projekt je v skladu z inovacijskimi cilji, ki jih opredeljujejo Okoljski program ZN, Svetovna turistična organizacija, Evropska turistična agenda 2030, kot tudi z Unescovimi kriteriji ter z indikatorji, ki jih je EK vzpostavila v European Tourism Indicators System. Tri lokacije (Kolovrat, CerjeSan Michele, Sabotin) bodo delovale kot pilotne akcije za kasnejšo turistično valorizacijo celotnega čezmejnega območja. Na del teh območij so že vplivali nekateri posegi obnove in turistične valorizacije z veliko simbolično vrednostjo, vključno z zgoraj omenjenim WALKofPEACE in poznejšim kapitalizacijskim projektom Walk of Peace+, ki je trenutno v izvajanju, ter drugimi transnacionalnimi projekti na isto temo, ki so že izvedeni ali so v postopku ocenjevanja (Podonavje, Srednja Evropa).

Cilji
  • Splošni cilj projekta je povečati turistične tokove, zahvaljujoč oblikovanju integrirane turistične destinacije/poti na čezmejnih območjih prve svetovne vojne, s poudarkom na trajnostnem in ozaveščenem kulturnem turizmu, katerega rezultat je boljša dostopnost in urejenost treh pilotnih čezmejnih območjih in širjenje znanja o zgodovini in okolju ob hkratnem spodbujanju homogenega in skladnega čezmejnega gospodarskega razvoja.

  • BeWoP si prizadeva za celostno turistično promocijo čezmejnega območja, poseben poudarke namenja trajnosti in ozaveščenosti uporabnikov ter prispeva k spremembi turistične privlačnosti obmejnega območja tudi glede na cilje GO! 2025.

  • Dosedanje izkušnje čezmejnega sodelovanja, lahko štejemo za dobro prakso in jih bo projekt BeWoP še naprej razvijal in krepil z raznolikimi intervencijami in aktivnostmi, ki združujejo zgodovinske raziskave, velike dogodke (povezane z EPK Nova Gorica-Gorizia 2025 in na festivalu èStoria)

  • širjenje znanja o dogodkih med prvo svetovno vojno v javnosti in promocija celostnih in trajnostnih turističnih poti na identificiranih lokacijah, ki bodo nato delovale kot gonilna sila za podoben pristop po celotnem čezmejnem območju.

Učinki

Inovativna razsežnost BeWoP je tako v sprejemanju tehnoloških rešitev, ki dajejo prednost trajnostnemu in ozaveščenemu turizmu, kot v sinergiji, ki se bo spodbujala z dogodki in drugimi kulturnimi in turističnimi promocijskimi dejavnostmi območja, kot je festival èStoria (ki bo prevzel čezmejno razsežnost), kot tudi z GO! 2025.

Rezultate:

  1. izboljšali dostopnost do materialne in nematerialne dediščine prve svetovne vojne na treh pilotnih lokacijah, 
  2. spodbujali vključevanje čezmejne Poti miru med Kulturne poti pri Svetu Evrope,
  3. krepitev celostne čezmejne strategije promocije turizma s poudarkom na trajnosti,
  4. krepitev zgodovinskih raziskav in znanja, spodbujanje čezmejnih kulturnih dogodkov, ki bodo izboljšali širjenje poznavanje vojnih dogodkov, ki so pretresli to ozemlje, hkrati pa spodbuja medsebojno razumevanje in preoblikovanje tragičnega dogodka, kot je bila prva svetovna vojna, v priložnost za dialog, in razmislek o prihodnosti Evrope kot celote

Partnerji

Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”
GECT GO/EZTS GO
ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
PromoTurismoFVG
Občina Miren-Kostanjevica
Associazione Culturale èStoria
Pridruženi Partnerji
Slovenska turistična organizacija
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VOJAŠKO DEDIŠČINO
Muzej narodne osvoboditve Maribor
In Flanders Fields Museum
Museo Storico Italiano della Guerra
Critical Heritage Studies Hub, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
M9 Museo del '900
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ASSOCIAZIONE AMICI DELLE ALPI CARNICHE
Ministrstvo za kulturo
Associazione E.Wi.M.A. APS - European Wildlife Management Association APS
Associazione Friuli Storia

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt