Okolju prijaznejša Evropa

ECO2SMART

Spodbujanje aktivne ozaveščenosti državljanov za krepitev odpornosti, na ekosistemih temelječega prilagajanja in preprečevanja tveganja nesreč
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
719.954,24 €
Prispevek ESRR
575.963,38 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj:  SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov za krepitev na ekosistemu temelječe prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja nesreč. S tem KREPI odpornost obalnih območij vključenih v projekt. To namerava doseči preko kapitalizacije učinkov projekta ECO-SMART, kar vključuje: 1) Izboljšanje vpliva in utrditev učinkov, 2) prenos/ponovna uporaba dosežkov, 3) zagotavljanje boljše vidnosti z ozaveščanjem, izobraževanjem in participacijo deležnikov. V ECO2SMART so vključeni PP in PA iz Slovenije, Furlanije-Julijske krajine in Dežele Veneto, s tem zagotavlja relevantnost pobude za programsko območje. ECO2SMART vključuje 3 PP, ki so sodelovali v ECO-SMART in bodo v vlogi dajalca (GIVER) zagotovili učinke tega projekta trem novim PP v vlogi prejemnikov (TAKER), ki bi želeli te učinke prevzeti, ponovno uporabiti in nadgraditi. Tudi PA, ki sodelujejo v ECO2SMART kot prejemniki (TAKER), bodo omogočili ponovno uporabo učinkov ECO-SMART.

Cilji
  • Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov za krepitev na ekosistemu temelječe prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganja nesreč. S tem krepi odpornost obalnih območij vključenih v projekt.
  • To namerava doseči preko kapitalizacije učinkov projekta ECO-SMART, kar vključuje: 1) Izboljšanje vpliva in utrditev učinkov, 2) prenos/ponovna uporaba dosežkov, 3) zagotavljanje boljše vidnosti z ozaveščanjem, izobraževanjem in participacijo deležnikov
  • Ovrednotenje čezmejnega sodelovanja.
Učinki

S projektnimi aktivnosti, bo ECO2SMART zagotovil boljšo vidljivost rezultatov ECO-SMART, omogočil krepitev zmogljivosti (preko študijskih obiskov, e-katalog dobrih praks), izobraževanje (izobraževalnih dogodkov, novega svežnja izobraževalnih orodij za spletni izobraževalni portal), aktivno ozaveščanje (delavnice, družbena omrežja), informiranost (preko člankov v časopisih, konferenc, video posnetkov) in proaktivno vključevanje ciljnih skupin deležnikov v postopke participacije za pripravo pobud državljanov za prilagajanje na podnebne spremembe in preprečevanje tveganja nesreč (preko skupne strategije in akcijskega načrta, ki ga bodo skupaj razvili PP, podpisa sporazuma, vzpostavitev skupnih omizij).

Partnerji

Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria
ZRS - Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Comune di Monfalcone
Università degli Studi di Padova
Shoreline Società Cooperativa
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Pridruženi Partnerji
DOPPS - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
Biotehniški center Naklo

Novice in dogodki

Dokumenti

Kontakti

Mestna občina Koper - Comune città di Capodistria

Verdijeva ulica - via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria
Delite ta projekt