Okolju prijaznejša Evropa

Ero-STOP

Napredni in trajnostni pristopi k preprečevanju erozije tal
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
6
Celotni znesek
983.410,00 €
Prispevek ESRR
786.728,00 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politikeCP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični ciljSO 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

TipologijaStandardni projekt

Skupni izziv, ki ga naslavlja Ero-STOP je prilagajanje podnebnim spremembam in preprečevanje tveganj nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov. V projektu specifično rešujemo problematiko erozije na neurbanih področjih, ki do sedaj ni bila izrazita, s spremembami podnebja pa postaja pereč problem. Splošni cilj projekta je ustanovitev ekspertne skupine in priprava čezmejnega akcijskega načrta za izvajanje preventivnih in sanacijskih ukrepov na neurbanih območjih, ki jim grozi oziroma jih je že prizadela erozija. S tem se zmanjšujejo tveganja lokalnih prebivalcev in krepi odpornost na učinke podnebnih sprememb. Inovativnost projekta se izkazuje z ustanovitvijo čezmejne ekspertne skupine na področju erozije, ki je prva takšna pobuda na programskem področju. Inovativne bodo tudi rešitve za preprečevanje in sanacijo erodiraniranih območji, ki jih bomo razvili v okviru partnerstva.

Cilji
  • Ustanovitev ekspertne skupine;
  • Priprava čezmejnega akcijskega načrta za izvajanje preventivnih in sanacijskih ukrepov na neurbanih območjih, ki jim grozi oziroma jih je že prizadela erozija.
Učinki

Glavni neposredni učinek je priprava čezmejnega skupnega akcijskega načrta z naborom ukrepov in priporočil za preprečevanje ali blažitev posledic erozije, rezultat pa formalna ustanovitev ekspertne čezmejne skupine, ki bo redno delovala na programskem območju in bo predstavljala posvetovalno telo za reševanje kompleksnejših primerov erozij in promocijo preventivnih ukrepov.

 

Partnerji

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Občina Ajdovščina
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
VeGAL - GAL Venezia Orientale
Univerza v Ljubljani
Università IUAV di Venezia
Pridruženi Partnerji
Regijska razvojna agencija ROD
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt