Bolj socialna Evropa

INTER BIKE III

Navezave zalednih kolesarskih povezav na poti Adriabike in Adrioncycletour
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
September 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
749.579,19 €
Prispevek ESRR
599.663,35 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike:  CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Glavni cilj projekta Inter Bike III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«). To se bo doseglo z izboljšanjem dostopa do znamenitosti ob teh poteh z nadgradnjo kolesarske infrastrukture in z vzpostavitvijo upravljavske strukture poti D7 in FVG3. Dobro prakso razvoja kolesarskega turizma (oblikovanje turističnega produkta, izboljšanje ponudbe in njeno upravljanje) se bo z Vzhodnega Veneta preneslo na novi območji Brkine (D7) ter Dolino rek Ter in Nadiža (FVG3). Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v Vzhodnem Venetu in ena cestna med potema D7 in FVG3. V obalno-kraško regijo se bo preneslo dobro prakso načrtovanja ureditve javnega potniškega prometa na Goriškem in v Deželi FJK.

Cilji
  • Glavni cilj projekta Inter Bike III je spodbujati razvoj kolesarskega turizma kot oblike trajnostnega gospodarskega razvoja na čezmejnem območju vzdolž kolesarskih povezav Adriabike (Kranjska Gora-Ravenna), D7 (Robič-Jelšane) in FVG3 (»Pedemontana e del Collio«).

  • Izboljšanje dostopa do znamenitosti ob teh poteh z nadgradnjo kolesarske infrastrukture in z vzpostavitvijo upravljavske strukture poti D7 in FVG3.

  • Vzpostavljene bodo tri nove multimodalne linije za prevoz koles: dve ladijski v Vzhodnem Venetu in ena cestna med potema D7 in FVG3.

  • Izdelalo se bo prometno študijo s predlogi optimizacije linijskih in čezmejnih javnih avtobusnih prevozov v regiji ter uvedbe sezonskih linij za prevoz koles. Projektne aktivnosti bodo pripomogle k razvoju zalednega kolesarskega omrežja, ki se navezuje na strateško obalno kolesarsko pot Adrioncycletour. Vsebina prometne študije pa bo koristila čezmejni delovni skupini za trajnostni turizem in mobilnost, ki bo vzpostavljena pri projektu Adrioncycletour.

  • Prispevek projekta k izzivom projektnega območja bo v razvoju podpornih storitev za turistično ponudbo, nadgradnji zelene infrastrukture in trajnostnih transportnih storitev, čezmejnem pristopu pri oblikovanju skupne turistične ponudbe ter v izboljšanju njenega upravljanja.

Učinki

Glavni projektni učinki bodo na voljo v kratkem.

Partnerji

Regijska razvojna agencija ROD
Regionalni razvojni center Koper
GAL VENEZIA ORIENTALE
Občina Ilirska Bistrica
CAORLE.IT S.R.L.
Torre Natisone GAL soc. cons a r.l.

Partner Associati

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio
Občina Izola - comune Isola

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt