Izvajanje projekta

Dokumenti za upravičence projektov

Priročnik o upravičenosti izdatkov - Razpis 1/2016, 2/2016, 3/2016 in 4/2016

Priročnik o upravičenosti izdatkov - Razpis 5/2016

Priročnik o upravičenosti izdatkov - Razpis 6/2018

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za četrto trimesečje 2017

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za prvo trimesečje 2018

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za drugo trimesečje 2018

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za tretje trimesečje 2018

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za četrto trimesečje 2018

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za prvo trimesečje 2019

Odlok Dežele FJK za obračun kilometrine za drugo trimesečje 2019

Priročnik za prvostopenjsko kontrolo in Checklist za javna naročila in zunanje strokovne naloge za italijanske upravičence. Slovenski upravičenci najdejo tukaj vse potrebne informacije, obrazce in navodila slovenske  prvostopenjske kontrole.

Poročanje projektov

Vzorec za Vmesno poročilo o aktivnostih

Vzorec za Izjava o DDV statusu

Spletni informacijski sistem za poročanje v okviru standard projektov

Smernice za predložitev poročil prek sistema - NOVO!

FAQ za Poročanje standardnih projektov

Vzorec za Poročilo za standardne projekte o aktivnostih za VP, ki jo morajo posredovati skupnemu sekretariatu po elektronski pošti do 31. januarja (za aktivnosti izvedene od 1. marca do 31. avgusta) in do 31. julija (za aktivnosti izvedene od 1. septembra do 28. februarja) vsakega leta

Obrazec za sporočanje sprememb

Pravila glede uporabe elementov Celostne grafične podobe za upravičence Programa

Priročnik za uporabo celostne grafične podobe pri izvajanju projektnih aktivnosti informiranja in obveščanja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija - Razl. št. 2/19 (v angleškem jeziku)

Predstavitev uporabe celostne grafične podobe in pozicioniranja logotipa - 26.09.2018

Upravljanje spletne strani

FAQ - PROJEKTNA SPLETNA STRAN

Video navodila

Navodila za upravljanje spletnih strani projektov

Navodila za zaklenjeno vsebino

Nova evropska uredba o obdelavi osebnih podatkov

Nova Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Direktivo 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov) je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije 4. maja 2016 in začela veljati 24. maja 2016, vendar je bilo njeno izvajanje v celoti predvideno po dveh letih, od 25. maja 2018.

Da bi spodbudili uporabo novih pravil o zasebnosti s strani upravičencev Programa Interreg V-A Italija-Slovenija, je Organ upravljanja s podporo Skupnega sekretariata organiziral 25. maja 2018 delavnico za usposabljanje v Gorici, da bi poglobili temo ne samo glede na italijanski in slovenski nacionalni pravni okvir, temveč tudi z vidika skupnosti.

Spodaj je zakonodaja in referenčna dokumentacija: