Okolju prijaznejša Evropa

KARST-SAFE

Preventivni ukrepi za varen Kras
Trajanje
24
mesecev
Začetek
Oktober 2023
Konec
September 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
749.419,00 €
Prispevek ESRR
599.535,20 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna, s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj: SC 4 - Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija: kapitalizacijski projekt

 

Zaradi podnebnih sprememb in posledično vedno večje požarne ogroženosti naravnega okolja je projekt usmerjen v pripravo preventivnih ukrepov za varovanje pred požari na čezmejnem območju Krasa, s poudarkom na zaščiti prebivalstva in naselij.

Partnerji se na podlagi izkušenj z nedavnim požarom na Krasu zavedajo pomena preventive, zato bodo v sodelovanju s strokovnimi institucijami z različnih področij ter ostalimi deležniki razvili skupne rešitve za preprečevanje tveganja nesreč in okrepili pripravljenost na odziv ob požarih. V okviru projekta bo pripravljen akcijski načrt z namenom poenotenja ukrepov na čezmejnem območju Krasa.

Cilji

Na podlagi akcijskega načrta bodo na pilotnem območju izvedeni javni razpisi za spodbujanje izvajanja preventivnih ukrepov, ki bodo namenjeni fizičnim in pravnim osebam za ukrepe na različnih področjih – kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo narave in kulturne dediščine, socialno podjetništvo. Prav tako bo na območju izveden pilotni primer preventivnih ukrepov varstva pred požari. Območje Krasa zahteva zaradi konfiguracije terena ustrezno opremo, ki jo predvideva projekt. Vsebina vključuje tudi usposabljanja za preventivne ukrepe varstva pred požari. Projekt želi prispevati tudi k izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva, zato bo poseben poudarek dan komunikacijskim aktivnostim, ki bodo prispevale k ozaveščanju ciljnih javnosti in posledičnim spremembam v njihovem obnašanju.

Učinki

Projekt pomembno prispeva k nadgradnji učinkov projekta CROSSIT SAFER z izboljšanjem vpliva in utrditvijo njegovih učinkov s prenosom in ponovno uporabo na nove partnerje in nove ciljne.

Partnerji

Občina Sežana
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
GAL Carso - LAS Kras
Občina Komen
Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Pridruženi Partnerji
ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov doo
GAL VENEZIA ORIENTALE
Kraška gasilska zveza Sežana
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za obrambo
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt