V torek, 17. oktobra 2023, je od 10.00 do 13.00 na platformi Zoom potekala delavnica o poročanju, namenjena upravičencem projektov trenutnega programskega obdobja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.