14. in 15. novembra ja na Jamskem dvorcu v Postojni (Slovenija) potekal 4. Monitoring Committee meeting Programa Interreg VI-A Italija Slovenija 2021-2027, ki so se ga udeležili člani odbora za spremljanje Programa ter osebje Organa upravljanja in Skupnega sekretariata.