Organ upravljanja Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 organizira v četrtek, 4. julija 2024, od 9. do 11. ure spletno delavnico na platformi Zoom, ki bo posvečena upravljanju družbenih omrežij kofinanciranih projektov. Delavnica bo potekala interaktivno in bo koordinirana s Fundacijo Giacomo Brodolini, ki nudi tehnično pomoč Programu.