Upravičence Programa INTERREG VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 obveščamo, da ne glede na pogodbene določbe (tretjega odstavka 6. člena pogodbe o odobritvi sofinanciranja), se prestavi prvi rok za poročanje o izdatkih, nastalih v okviru vseh financiranih projektov. Platforma bo odprta od 6. novembra 2023 do 5. decembra 2023. 

Prvo poročilo bo vključevalo vse stroške, nastale od datuma začetka projekta do 30. septembra 2023.

Zadevni programski priročniki in vsa tehnično-operativna navodila bodo objavljena na tej spletni strani do konca meseca septembra 2023.

 

Pojdi na Jems

Jems deadline
Objavljeno 30. 8. 2023