Program Interreg VI-A Italija-Slovenija se razteza na območju, ki ga je obsegal že v prejšnjem programskem obdobju 2014-2020. Območje zajema 19.841 km² in njem živi približno 3 milijone prebivalcev.

Programsko območje obsega 10 statističnih regij (t.i. NUTS 3): 5 italijanskih (nekdanje pokrajine Videm, Pordenone, Gorica in Trst v Avtonomni deželi Furlaniji-Julijski krajini ter pokrajino Benetke v deželi Veneto) in 5 slovenskih statističnih regij (Primorsko-notranjska, Osrednjeslovenska, Gorenjska, Obalno-kraška in Goriška).

Na ravni t.i. regij NUTS 2 v Programu sodelujeta deželi Veneto in Furlanija-Julijska krajina na italijanski strani ter Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija na slovenski strani.

Območje sodelovanja zajema več modelov teritorialnega razvoja. Poseben primer je funkcionalno območje, razpeto med občinami Gorica (IT), Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba (SLO), kjer od leta 2011 deluje Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), ki predstavlja napredno obliko teritorialnega sodelovanja na evropski ravni. Cilji EZTS so skupno upravljanje na zdravstvenem področju, pa tudi modernizacija in inovacije na področju okolja, infrastruktur, urbanega prevoza, logistike, energije in gospodarskega razvoja. Območje je strateškega pomena za program, saj naslov Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica-Gorica predstavlja gonilno silo razvoja.

Programsko območje je z geografskega vidika zelo raznoliko in zajema obalne predele, gorske verige, podeželska območja, mesta (Trst, Videm, Gorica, Nova Gorica, Ljubljana, Pordenone, Benetke, Koper, Izola, Piran, Kranj, Postojna) in lagune.

Zemljevid programskega območja:

Slika
Project area map