Videoposnetek o vsebini novega razpisa za standardne projekte št. 2/2023

Za standardne projekte je na voljo 24 milijonov evrov iz sklada ESRR

 

Konec poletja je predvidena objava prvega javnega razpisa Programa Interreg VI-A ITALIA-SLOVENIJA 2021-2027 za standardne projekte. Razpis bo zajel vse specifične cilje Programa (SC/SCI1b) razen SCI1c.

VP bodo lahko predložili projektne predloge izključno v elektronski obliki preko sistema Jems, ki bo dostopen na povezavi https://jems.regione.fvg.it od dne objave razpisa.

Na uradni spletni strani Programa IT-SI bodo na voljo navodila in video posnetki za uporabo sistema Jems.

 

Razpis in prijavna dokumentacija bosta objavljena v italijanskem in slovenskem jeziku v razdelku RAZPISI na spletni strani Programa IT-SI na povezavi https://www.ita-slo.eu/sl/razpisi/.

Vsak projektni predlog bo lahko naslavljal samo en specifični cilj (SC/SCI1b) in bo moral prispevati k doseganju vsaj enega kazalnika neposrednih učinkov navedenih v razpisu pri vsakem SC/SCI1b. Gre za kazalnike, ki jih za vsak specifični cilj predvideva Program IT-SI.

Projektni partnerji morajo prihajati z upravičenega območja Programa IT-SI, t.j. imeti sedež oz. podružnico/poslovno enoto ali upravno pristojnost na upravičenem območju Programa IT-SI.

Partnerstvo projekta mora biti sestavljeno iz vsaj enega partnerja iz vsake države članice Programa IT-SI. Priporočeno je, da je partnerstvo uravnoteženo med državama članicama Programa in ga sestavlja največ 6 partnerjev.

Pridruženi partnerji se ne štejejo v partnerstvo.

Posamezna organizacija/oddelek lahko v vlogi VP predloži samo en projektni predlog v okviru posameznega specifičnega cilja (SC/ SCI1b).

Znesek sofinanciranja iz ESRR za posameznega projektnega partnerja mora biti najmanj 50.000,00 EUR.

V preglednici so prikazana najvišje vrednosti projektov (sredstva ESRR), ki lahko znašajo največ do:

PO/ISO

CP/SCI

Dimensione del progetto (FESR €)

Najvišja vrednost projekta (ESRR v €)

PO1-CP1

900.000€

PO2-CP2

850.000€

PO4-CP4

1.100.000 €

ISO1-SCI1

700.000€

 

Upravičene projektne aktivnosti bodo sofinancirane iz sredstev ESRR v višini 80 %.

Slovenski upravičenci zagotavljajo 20 % sofinanciranja skupnih stroškov iz lastnih sredstev. Za italijanske upravičence (javni pravni subjekti, osebe javnega prava in zasebni pravni subjekti) sofinanciranje zagotavlja Nacionalni rotacijski sklad.

Trajanje projektov v okviru tega razpisa je omejeno na:

PO/ISO

CP/SCI

Durata massima dei progetti

Maksimalno trajanje projektov

PO1/CP1

24 mesi/mesecev

PO2/CP2

24 mesi/mesecev

PO4/CP4

30 mesi/mesecev

ISO1b/SCI1b

24 mesi/mesecev

 

Informacije o razpisu bosta nudila Skupni sekretariat in Nacionalna kontaktna točka Slovenije šele PO URADNI OBJAVI razpisa. Kontakti bodo objavljeni v razpisu.

Informacije o predvidenih delavnicah za prijavitelje bodo objavljene na spletni strani Programa IT-SI.

 

Objavljeno 10. 7. 2023
Pogoj
Zaključeni