Bolj socialna Evropa

CREW

KRIŽIŠČE VIZIJ
Trajanje
30
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
Oktober 2026
Partnerji
5
Celotni znesek
1.332.547,38 €
Prispevek ESRR
1.066.037,90 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic 

 Specifični cilj:  SC 6 – Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma v gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija:  Standardni projekt

Projekt je namenjen krepitvi turistične privlačnosti čezmejnega območja Gorica, Šempeter-Vrtojba in sosednjih območij z integriranimi pobudami na področju kulture ter urbanističnega in prostorskega načrtovanja, s posebnim poudarkom na trajnostni mobilnosti, s čim večjimi pozitivnimi učinki v smislu socialne vključenosti, življenjskih možnosti in zaposljivosti. Za optimizacijo virov bo projekt izkoristil sinergije s pobudami, povezanimi z Evropsko prestolnico kulture 2025 Nova Gorica - Gorica. 

Čezmejni območji Gorice in Šempetra-Vrtojbe sta bili izbrani za središče projekta kot največji primer tako imenovanega obmejnega gospodarstva, ki je bilo do leta 2000 značilno za podjetniško strukturo območja in je črpalo svojo moč iz samega obstoja meje. Ti prostori z globokim simbolnim pomenom in kulturno vrednostjo bodo tako ponovno služili ozemlju kot kraj srečevanja čezmejnih lokalnih skupnosti, za katerega je značilna velika dostopnost; Nova vrednost teh območij bo opisana v strategiji ponovnega načrtovanja in revitalizacije, ki sta jo v procesu participativnega načrtovanja z lokalnim okoljem razvila Inštitut za arhitekturo Univerze v Benetkah in ljubljanska Fakulteta za arhitekturo.

Cilji

S projektom skušamo odgovoriti na tri večje probleme: 

  1. premajhna izkoriščenost in delna degradacija čezmejnih območij ter iskanje ukrepov, s katerimi bi obrnili spiralo upadanja, ki jo je povzročilo izginotje obmejnega gospodarstva;
  2. pomanjkljivo povezovanje turističnih storitev za promocijo območja in čezmejnih primestnih območij Gorice in Šempetra-Vrtojbe ter posledično potreba po razvoju čezmejne etična in ekološko trajnostne turistične ponudbe lokalnih skupnosti;
  3. vztrajni obstoj jezikovnih in kulturnih preprek, ki ovirajo vključevanje lokalnih skupnosti in manjšin, ki jih bomo v projektu naslovili z umetniškimi in kulturnimi pobudami, katerih rdeča nit je pojem meje.
  • Dejavnosti partnerjev so se tako pripravile v duhu sinergije, da bi se ovrednotile izkušnje in kompetence vseh partnerjev, s spodbujanjem vzpostavitve čezmejnega kulturnega ekosistema, spodbujanjem večkulturnega okolja in točk srečevanja, podpiranjem čezmejnega kulturnega, vinskega in prehranskega turizma ter oživljanjem obmejnih območij.
Učinki

Rezultat tega procesa bo splošni strateški načrt, v katerem se bodo opredelili akcijski načrti za revitalizacijo obmejnega območja z ovrednotenjem njegove snovne in nesnovne kulturne dediščine, s poudarkom na sonaravnosti in dostopnosti, v skladu z vizijo novega evropskega Bauhausa; Na podlagi izbranega scenarija bodo v okviru projekta izvedeni pilotni ukrepi turistične in kulturne narave; V zvezi s prvim vidikom bo projekt tudi zaradi strukturne prenove omogočil odprtje večnamenskega centra za podporo turistom na tem območju s poudarkom na okoljski trajnosti s spodbujanjem uporabe skupnega javnega prevoza z ničelnim ogljičnim odtisom vplivom ter sprejetjem okolju prijaznih in digitalnih rešitev. V zvezi z drugim vidikom bo projekt razvil novo umetniško in kulturno vizijo čezmejnega območja s krepitvijo snovne in nesnovne kulturne dediščine območja v prid povezovanju kultur, tudi v smislu digitalizacije in dostopnosti (čezmejni kiparski park, grafiti, razstave, kulturna in izobraževalna srečanja, …).

Zaradi prepletanja različnih tematik v enem projektu, bomo s pripravljenim komunikacijskim načrtom lahko nagovorili širok spekter ciljnih skupin oziroma prejemnikov koristi od rezultatov projekta. Zagotovo so med njimi lokalni prebivalci, ki jim bo prihranjen povečan promet. Turisti bodo imeli več ponudbe, občine bodo požele akcijske načrte in rešitve za trajnostno mobilnost in ureditev degradiranih mestnih območij, šole in študenti pa njim namenjene izobraževalne dejavnosti.

Partnerji

SDAG SpA a socio unico
Občina Šempeter -Vrtojba
Università IUAV di Venezia
Univerza v Ljubljani
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica
Pridruženi Partnerji
GECT GO/EZTS GO

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt