Okolju prijaznejša Evropa

ENGREEN 2

Kapitalizacija krepitve zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini IT-SI
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
4
Celotni znesek
749.999,66 €
Prispevek ESRR
599.999,72 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Cilji
  • Splošni cilj projekta je spodbujanje čezmejnega sodelovanja za izboljšanje varstva in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture na programskem območju IT-SI.
  • Ta cilj bo dosežen s kapitalizacijo rezultatov in učinkov projekta Engreen, njihovim prenosom na nove partnerje, deležnike in nova področja. Z izvedbo pilotnih akcij in komunikacijske kampanje bomo pripomogli k utrjevanju in repliciranju rezultatov ter spodbujali vključevanje dobrih praks v javne politike, ki zagotavljajo pozitivno spremembo trenutnega stanja.
  • Projekt je inovativen, saj je namenjen zaščiti in ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov z obnovo različnih vrst zelene infrastrukture. Inovativne so tudi okoljske interpretacijske dejavnosti, ki povečujejo ozaveščenost širše javnosti o biotski raznovrstnosti in zeleni infrastrukturi kot pomembnem elementu trajnostnega razvoja ozemlja.
  • Čezmejno sodelovanje je bistvenega pomena, saj so na obeh straneh meje edinstveni ekosistemi in habitati in le z ustvarjanjem sinergij bo mogoče zagotoviti tako zaščito, kot jo potrebujejo.
Učinki

Rezultati vključujejo pilotne dejavnosti za ublažitev groženj in pritiskov na ZI v čezmejni območju, dejavnosti okoljske interpretacije za obnovo ZI in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pripravljene bodo tudi skupne smernice za učinkovito upravljanje ZI v čezmejnem prostoru z vključitvijo navodil za njihovo uporabo in primerov okoljske interpretacije. Aktivnosti bodo dopolnjene z akcijami razširjanja in komuniciranja širši javnosti z namenom krepitve znanja o biotski raznovrstnosti in ZI za uresničevanje varstva okolja.

Partnerji

Park Škocjanske jame, Slovenija
Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina
GAL VENEZIA ORIENTALE
Občina Hrpelje-Kozina
Pridruženi Partnerji
LOVSKA DRUŽINA TIMAV VREME
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN-IRSNC NG

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt