Bolj socialna Evropa

MEDS GARDEN+

Mreža Sredozemskih didaktičnih vrtov za vse za spodbujanje turistične vzgoje z valorizacijo naravne dediščine
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
September 2025
Partnerji
4
Celotni znesek
749.474,85 €
Prispevek ESRR
599.579,87 €
Trenutno stanje projekta
15%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Pandemija je spodbudila pozornost k vprašanjem trajnosti, vse več je zanimanja za destinacije, ki so daleč od množičnega turizma, vse bolj se cenijo odprti prostori in izkušnje, ki so pristne in spoštljive do lokalnih skupnosti. Vrzel priložnosti za najbolj ranljive ljudi zahteva spodbujanje vključujoče funkcije turizma.

Cilji

Splošni cilji projekta MEDS GARDEN+ so:

  • prispevati k kvantitativni in kvalitativni širitvi ter oživitvi čezmejne turistične ponudbe s širitvijo mreže mediteranskih didaktičnih vrtov in izboljšanjem turistično-izobraževalnih poti, povezanih z njimi, s čimer bodo izkušnje bolj dostopne in poučne po trajnostnem in vključujočem ključu, zahvaljujoč skupni strategiji ozaveščanja, informiranja, izobraževanja in promocije;
  • da mediteranski didaktični vrtovi MEDS GARDEN postanejo ključna mesta za razvoj zelenih in življenjskih spretnosti in kompetenc za izboljšanje gastronomske kulturne dediščine za bodoče delavce v turizmu/restavracijah/kmetijskem sektorju in skrbi za zelena področja;
  • da postanejo vrtovi utripajoče srce izobraževalno-razvedrilnih predlogov za lokalni/bližinski in čezmejni turizem, v katerem se bodo prepletali ozaveščenost, izobraževanje, igriva, čutna in kulturna doživetja. Upravičenci projekta bodo lokalne in regionalne oblasti, sektorske agencije, izobraževalni in raziskovalni organi, šole in organi za usposabljanje, MSP, nevladne organizacije in splošna javnost;
  • izboljšanje manj znanih destinacij, za katere so značilne široko razširjene zanimivosti, porazdeljene na zlahka dosegljive razdalje, kar zahteva pristop, osredotočen na sinergije in sposobnost vključitve obiskovalca v pomembne izkušnje;
  • širjenje spoznanja, da ima stik z naravo, družabnost pri mizi, obdelovanje zelenjavnih vrtov ter skrb za vrtove poglobljeno izobraževalno komponento, komponento dobrega počutja in okrevanja, zdravega in uravnoteženega družbenega življenja ter spoštljive izmenjave med obiskovalci in lokalnimi skupnostmi.
Učinki

Skupne strategije in akcijski načrti bodo dodani naknadno.

Partnerji

Scuola Centrale Formazione
Kmetijska Zadruga Agraria Koper, z.o.o.
Mestna občina Nova Gorica
IL GIARDINO DEL CHIOSTRO di Favia Lorenzo e Coceani Germana snc – società agricola
Pridruženi Partnerji
KRAJEVNA SKUPNOST LOKOVEC / KS LOKOVEC AO1
ASSOCIAZIONE CULTURALE FIORISTI FVG - GENTIUM ACADEMIA FLORUM ARTIS
KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO LOKOVEC / KTD LOKOVEC
ASSOCIAZIONE ALPI- ODV Associazione Allergie e Pneumopatie infantile
GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica / GO! 2025
Unione regionale cuochi FVG

Novice in dogodki

Dokumenti

Kontakti
Delite ta projekt