Delavnica je namenjena jamarjem in upravljalcem turističnih jam na območju geoparka KRAS CARSO. 

V projektu KRAS-CARSO II, v katerem sodelujejo slovenski in italijanski partnerji, je med cilji tudi izobraževanje in povezovanje upravljavcev turističnih jam v Geoparku Kras-Carso. Kraške jame so izjemna naravna dediščina in so zaradi svojih lastnosti tudi izjemno krhko in občutljivo naravno okolje. K njihovemu varstvu in ohranjanju smo zavezani vsi, še posebej pa je to naloga upravljavcev turističnih jam.

Z vašim sodelovanjem na delavnici bomo oblikovali skupne smernice za upravljanje turističnih jam na območju Geoparka Kras-Carso, tako za slovensko, kot tudi za italijansko stran. Aktivnost vodi Zavod RS za varstvo narave, v sodelovanju s projektnimi partnerji Park Škocjanske jame, Slovenija, Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU ter Dežela FJK.

Document
( 168.41 KB, Objavljeno 14. 3. 2024 )