Dne 06.07.2024 bo v laguni Caorle, pilotni lokaciji projekta, potekal prvi študijski obisk o intervencijah/ukrepih EbA/Eco-DRR, ki jih predvideva projekt ECO2SMART, program Interreg Italia-Slovenija. Srečanje bo razdeljeno na dva dela, v prvem delu od 9.00 do 11.00, v katerem bo izveden ogled lagune z ladjo, in drugi, od 11.30 do 13.00, namenjen intervencijam CBVO in Univerze v Padovi, na sedežu pilotnega in demonstracijskega podjetja Vallevecchia v Caorlu (VE). Aktivnost je namenjena prepoznavanju dobrih praks za spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov.

Slika
vallevecchia ECO-SMART
Document
( 963.45 KB, Objavljeno 13. 5. 2024 )