Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je v četrtek, 7. decembra 2023, organiziral promocijski dogodek v okviru projekta X-BRAIN.net (financiran s strani programa Interreg VI-A Italija-Slovenija, št. ITA-SI 0100054), kjer so udeležencem raziskave predstavili glavne ugotovitve raziskave. 

Udeleženci so ob tej priložnosti prejeli individualna poročila in priporočila za preventivno gibalno in kognitivno udejstvovanje. V raziskavi popolne gibalne neaktivnosti (ang.: bedrest) je sodelovala skupina starejših moških preiskovancev, ki so v poletnih mesecih ležali 10 dni v postelji Splošne bolnišnice Izola. Pred tem so 2 meseca vadili, pripravili telo na čim manjši upad med ležanjem, in po ležanju opravili 21 dnevno vodeno rehabilitacijo. Po koncu vsake faze so preverjali njihov zdravstveni in gibalnih status, da so zagotovili reverzibilnost sprememb. Dobljeni rezultati bodo služili za nadgradnjo in vzpostavitev ustreznih protokolov rehabilitacije po možganski kapi.

Zbrane je v dvorani Centra humanističnih znanosti ZRS Koper pozdravil direktor ZRS Koper in vodja projekta X-BRAIN.net, prof. dr. Rado Pišot. Izsledke raziskave je podal prof. dr. Boštjan Šimunič, predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS Koper, svoje prispevke o vplivu na raziskave pa so podali tudi raziskovalci in raziskovalke IKARUS: dr. Saša Pišot, dr. Uroš Marušič, dr. Luka Šlosar in Kaja Teraž.

Po 10 dneh ležanja, lahko glavne ugotovitve povzamemo v 5 % izgubo mišične mase nog, 9 % upad mišične jakosti, 7 % upad vzdržljivosti, in do 10 % upad ostalih gibalnih sposobnosti. Vse spremembe so bile zaenkrat po koncu rehabilitacije povrnjene na začetne vrednosti. A raziskovalce čaka še dolgo obdobje za obdelavo vseh podatkov.

Dogodek je bil organiziran v sodelovanju s partnerji projekta X-BRAIN.net: Splošna bolnišnica Izola, Universita degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute in Azienda Sanitaria Universitaria Giulino Isontina.