Med 7. In 9. Marcem 2023 je pri Double Tree Hilton v Trstu potekal seminarij winter school. Razpravljali so o “Politikah o Skupnem delovanju in izziv Deželnih zdravstvenih Sistemov”, v okviru Programa Mednarodne Zdravstvene Kooperacije – ProMIS (državni izobraževalni program).

S tem že dolgo sodelujejo Uradne osebe in Deležniki pri Deželnih upravah/Javnih upravah – Vodstev zavoda za zdravje (Politični Oblikovalci, Upravljalci, Klinični operaterji, Raziskovalci ter Administrativni Sodelavci), Ministrstva za Zdravje ter druge državne ustanove.

Laura Comelli, referentka pri Organu Upravljanja in Aljoša Sosol, odgovorni za Skupni Sekretariat, sta 7. marca vodila “Tehnično delavnico: Čezmejna razprava o zdravju”. Prizadevata se za podporo in ohranjanje dialoga o zdravstveni situacij med Organi Upravljanja in italijanskimi deželnimi upravami. V tem smislu bi lahko sistem Evropskega teritorialnega sodelovanja (CTE) bil v pomoč in bi lahko nudil poglobljeno sliko o vodilni investicijski politiki v Evropski Uniji in o njenih glavnih finančnih sredstvih.

Med temi spada tudi Program Interreg med Italijo in Slovenijo za podporo pri preobrazbi in obnavljanju lokalnih zdravstvenih ekosistemov ter za skupno ekonomsko, socialno in teritorialno delovanje za nadaljni pametnejši, trajnostni ter inkluzivni razvoj.