Bolj socialna Evropa

Primis Plus

Zgodbe o večkulturnosti: senzorično potovanje skozi prizmo manjšin
Trajanje
24
mesecev
Začetek
September 2023
Konec
Avgust 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
749.837,12 €
Prispevek ESRR
599.869,68 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP4 -  Bolj socialna in vključujoča Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic

Specifični cilj: SC 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Tipologija: kapitalizacijski projekt

Skupni izziv PO po pandemiji je razvoj trajnostnega turizma, tako v socialnem kot tudi kulturnem in okoljskem smislu. Po izkušnjah s pandemijo mora turizem postati bolj etičen in usmerjen v manjše /manj znane destinacije, kjer imajo lahko od ustvarjenega dohodka koristi tudi narodne in jezikovne skupnosti.

Cilji

Splošni cilji projekta Primis Plus so:

  • okrepiti vlogo kulture narodnih in jezikovnih skupnosti v PO s kapitalizacijo projekta PRIMIS, preko ojačevanja mreže multimedijskih centrov, uporabo digitalizacije in organizacijo čezmejnih kulturnih dejavnosti;
  • vzpostaviti 3 nove MC, eden za furlansko jezikovno skupnost in eden za predstavitev skupnosti PO v Ljubljani;
  • prvič pripraviti skupno strategijo za razvoj turizma na podlagi tega, kar je bilo v zadnjih 15 letih narejenega v okviru različnih projektov, namenjenih jezikovnim skupnostim; ti bi lahko pozitivno vplivali na regionalne in nacionalne politike turizma na področju kulture;
  • vzpostaviti čezmejno sodelovanje in krepitev odnosov med predstavniškimi institucijami narodnih in jezikovnih skupnosti (Italijanska unija, ATS Projekt in Furlansko filološko društvo), regijami (ADFJK in Dežela Veneto) in INV-jem, Inštitutom za narodnostna vprašanja, da bi ustvarili enotni sistem za skupno čezmejno turistično promocijo materialne in nematerialne dediščine narodnih in jezikovnih skupnosti.
Učinki

Preko doseženih rezultatov, kot so skupna strategija za promocijo turizma in trije večji in odmevnejši čezmejni dogodki, spodbujati celostno in trajnostno turistično ponudbo s poudarkom na snovni in nesnovni kulturni dediščini.

Partnerji

Ass. degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana/Društvo pripadnikov it. narodne skupnosti
Associazione temporanea di scopo PROJEKT
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Regione del Veneto
Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli”
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
Pridruženi Partnerji
Venicepromex – Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto S.c.a.r.l.
PromoTurismoFVG
Slovenska turistična organizacija

Novice in dogodki

Kontakti

Ass. degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana/Društvo pripadnikov it. narodne skupnosti

Via Župančič / Župančičeva ulica 39 6000 KOPER-CAPODISTRIA
Delite ta projekt