Okolju prijaznejša Evropa

CircularRainbow

Spodbujanje krožne akvakulture za vzrejo postrvi, ki optimizira proizvodnjo, okoljsko in gospodarsko trajnost in blaži učinke klimatskih sprememb
Trajanje
24
mesecev
Začetek
April 2024
Konec
April 2026
Partnerji
4
Celotni znesek
1.060.731,51 €
Prispevek ESRR
848.585,20 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP 2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični ciljSC 6 - Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri

TipologijaStandardni projekt

Projekt CIRCULAR RAINBOW (»circular« kot gospodarski model in »rainbow« kot »rainbow trout« po slovensko šarenka) je bil zasnovan na podlagi želje po novih poslovnih modelih  za vzrejo postrvi. Projekt predlaga razvoj in uvajanje tehnološko inovativnih rešitev, ki so v programskem območju še vedno malo ali premalo izkoriščene, za premagovanje ovir in podporo vzreji postrvi in akvakulturi. Tema projekta je samoskrba proizvodnje s potrebnimi viri, vključno z dobavo energije, prehod iz tradicionalnih proizvodnih modelov odpretga toka na zaprte modele postaja strateški tudi za akvakulturo. V projektu CIRCULAR RAINBOW bomo z uporabo sistema RAS (Recirkulacijski Akvakulturni Sistem) optimizirali upravljanje celinskih vodnih virov v ribogojstvu, ki danes predstavljajo pomemben in vse bolj omejen vir. Regeneracija odpadnih vod in blata, proizvedenih v sistemih RAS, bo omogočila pridobivanje organskega materiala izkoriščenega v sistemih anaerobne razgradnje za proizvodnjo bioplina. V sklopu CIRCULAR RAINBOW se predlaga tudi inovativno uporabo blata, pridelanega v obratih z RAS, ki bo služil kot ko-substrat za nove proizvodne modele z uporabo ličink žuželk (Hermetia illucens) in njihovo biokonverzijo v novo biomaso, ki bo lahko uporabna za druge kmetijsko-industrijske verige. Na ta način želi projekt pokazati izvedljivost prehoda programskega območja na nove živinorejske prakse in nove priložnosti, ki prispevajo k razvoju krožnega gospodarstva v toku snovi in materialov. 

Cilji

Cilj projekta CIRCULAR RAINBOW je spodbujati prehod na krožni poslovni model vzreje postrvi z ukrepi, ki bodo: 

  • zmanjšali odvisnost ribogojstva postrvi od vodnih virov; 

  • zmanjšali vpliva ribogojstva postrvi na okolje z samooskrbo virov: energije iz odpadnih vod in blata, dušika, fosforja ali novih biomas; 

  • digitalizirali ribogojstvo z recirkulacijskimi sistemi RAS in s tem izboljšati njihovo učikovitost; 

  • spodbujali samozadostnost kmetijsko-živilskega sistema z usposabljanjem kvalificiranega osebja. 
Učinki

Glavni učinki bodo sporočeni v kratkem

Partnerji

Università degli studi di Udine
Univerza v Ljubljani
Bluefarm srl
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Kranj (KGZS-Zavod KR))
Pridruženi Partnerji
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) - Politiche e Bioeconomia
Posoški razvojni center

Novice in dogodki

Kontakti
Delite ta projekt