Okolju prijaznejša Evropa

GRENNAT

Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj
Trajanje
23
mesecev
Začetek
Julij 2023
Konec
Maj 2025
Partnerji
6
Celotni znesek
742,760.81 €
Prispevek ESRR
594,208.64 €
Trenutno stanje projekta
5%
 
Projekt
Povzetek projekta

Cilj politike: CP2 - Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti

Specifični cilj:  SC 7 -  Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja

Tipologija:  Kapitalizacijski projekt

Projekt GRENNAT se sooča z izzivi, ki so pomembni za celotno programsko območje, saj sledi evropskim ukrepom za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih delov narave ter vlaganjem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju. Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje varstva in ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos ter ponovna uporaba dosežkov projekta na nova območja programa.

Cilji
  • Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje varstva in ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos ter ponovna uporaba dosežkov projekta na nova območja programa.

  • Projekt GRENNAT se sooča z izzivi, ki so pomembni za celotno programsko območje, saj sledi evropskim ukrepom za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih delov narave ter vlaganjem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju.

  • Inovativne rešitve, ki jih projekt opredeljuje, so priprava skupnega akcijskega načrta za upravljanje območij NATURA 2000, prenos in ponovna uporaba učinkov projekta GREVISLIN, izvedba okoljskih pilotnih aktivnosti ter pilotna izvedba naložb v zeleno infrastrukturo v čezmejnih porečjih Soče in Vipave.

Učinki

Projekt na čezmejni ravni zagotavlja optimalno izboljšanje dosežkov pri pripravi projektne in idejne zasnove zelene infrastrukture, uporabi ekosistemskih storitev, upravljanju zavarovanih območij in prenosu dobrih praks in tako prispeva k varovanju narave in trajnostnemu razvoju. Rezultati projekta bodo koristili strokovnim institucijam in interesnim skupinam, lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom pri prenosu dobrih praks ter širši javnosti, ki bo bolje osveščena o naravovarstvenih vsebinah.

Partnerji

Mestna občina Nova Gorica
Občina Ajdovščina
Občina Miren-Kostanjevica
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Comune di Monfalcone
Pridruženi Partnerji
Inštitut za vode Republike Slovenije
Občina Izola - Comune di Isola
eFrame Srl
Ministrstvo za okolje in prostor
Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
Zavod za ribištvo Slovenije

Novice in dogodki

Dokumenti

Kontakti
Delite ta projekt